9. Zatim uze narodu kazivati ovu prispodobu: "Èovjek posadi vinograd, iznajmi ga vinogradarima i otputova na dulje vrijeme."

9
“O amor nada mais é do que o brilho de Deus nos homens”. São Padre Pio de Pietrelcina