23. Dok je žrtva izgarala, sveæenici su molili - sveæenici i sav narod. Zapoèinjao je Jonatan, a drugi su, zajedno s Nehemijom, nastavljali.

“Não se fixe voluntariamente naquilo que o inimigo da alma lhe apresenta.” São Padre Pio de Pietrelcina