21. Pošto je bilo pripravljeno sve za žrtvu, naloži Nehemija sveæenicima da tom vodom poškrope drva i što je na njima.

“Para mim, Deus está sempre fixo na minha mente e estampado no meu coração.” São Padre Pio de Pietrelcina