61. I oddał swoją moc w niewolę, a swą chwałę w ręce nieprzyjaciół.

“Na igreja se fala somente com Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina