1. Kirjat-Jearim lakói tehát elmentek és elvitték az Úr ládáját. Abinadab házába vitték, a dombra. Aztán fiát, Eleazárt fölszentelték az Úr ládájának õrévé.

2. Attól a naptól, hogy a láda Kirjat-Jearimba került, nagy idõ telt el: húsz esztendõ, s Izrael egész háza az Úr után sóhajtozott.

3. Akkor Sámuel Izrael egész háza elõtt kijelentette: "Ha szívetek mélyébõl az Úrhoz akartok térni, távolítsátok el az idegen isteneket és az Asztartéket körötökbõl, szívetek ragaszkodjék az Úrhoz és ne szolgáljatok másnak, csak neki. Akkor kiszabadít benneteket a filiszteusok kezébõl."

4. Izrael fiai tehát eltávolították a Baalokat és Asztartéket, és csak az Úrnak szolgáltak.

5. Akkor Sámuel elrendelte: "Egész Izrael gyûljön egybe Micpában, s majd imádkozom értetek az Úrhoz!"

6. Amikor összegyûltek Micpában, vizet merítettek és az Úr elé öntötték. S böjtöltek is azon a napon. Azt mondták: "Vétkeztünk az Úr ellen." Sámuel meg ítélkezett Izrael fiai fölött Micpában.

7. Mihelyt a filiszteusok hírét vették, hogy Izrael fiai egybegyûltek Micpában, a filiszteusok vezérei kivonultak Izrael ellen. Amikor Izrael fiai ezt megtudták, félelem fogta el õket a filiszteusoktól.

8. Ezért Izrael fiai kérték Sámuelt: "Ne hagyd abba, könyörögj értünk az Úrhoz, Istenünkhöz, hogy szabadítson ki minket a filiszteusok kezébõl!"

9. Sámuel fogott egy szopós bárányt, és mindenestül bemutatta az Úrnak égõáldozatul. És Sámuel könyörgött Izraelért az Úrhoz, és az Úr meghallgatta.

10. Míg Sámuel az áldozat bemutatásával volt elfoglalva, a filiszteusok támadást indítottak Izrael fiai ellen. Az Úr azonban vihart küldött azon a napon a filiszteusokra, iszonyú mennydörgést, s ezzel akkora zavart keltett köztük, hogy vereséget szenvedtek Izrael fiaitól.

11. Izrael férfiai kivonultak Micpából és üldözõbe vették a filiszteusokat, és egészen Bet-Kárig visszaverték õket.

12. Akkor Sámuel fogott egy követ, Micpa és Ha-Sen között felállította, és elnevezte Eben-Ha-Ezernek. Közben azt mondta: "Eddig segített bennünket az Úr!"

13. Így a filiszteusoknak megaláztatásban volt részük, és többé nem hatoltak be Izrael fiainak földjére. Amíg Sámuel élt, addig az Úr keze ránehezedett a filiszteusokra.

14. Azok a városok is, amelyeket a filiszteusok elvettek, újra visszakerültek Izraelhez, Ekrontól egészen Gátig. Ezenkívül a földjét is kiszabadította a filiszteusok kezébõl. Izrael és az amoriták közt is béke volt.

15. Sámuel egész életében bíráskodott Izrael fölött.

16. Minden évben végigjárta Bételt, Gilgalt és Micpát, és ezeken a helyeken igazságot szolgáltatott Izraelnek.

17. Aztán visszatért Rámába, mivel ott volt a háza, és ott ült törvényt Izrael fölött. S oltárt is épített az Úrnak.

“Nossa Senhora recebeu pela inefável bondade de Jesus a força de suportar até o fim as provações do seu amor. Que você também possa encontrar a força de perseverar com o Senhor até o Calvário!” São Padre Pio de Pietrelcina