22. ama de kai etoimaze moi xenian elpizw gar oti dia twn proseucwn umwn carisqhsomai umin

“Nunca se canse de rezar e de ensinar a rezar.” São Padre Pio de Pietrelcina