Fondare 66 Risultati per: vjere

 • Poznaju me odavna te mogu, ako samo hoæe, svjedoèiti da sam po najstrožoj sljedbi naše vjere živio kao farizej. (Djela apostolska 26, 5)

 • po komu primismo milost i apostolstvo da na slavu imena njegova k poslušnosti vjere privodimo sve pogane (Poslanica Rimljanima 1, 5)

 • Jer pravednost se Božja od vjere k vjeri u njemu otkriva kao što je pisano: Pravednik æe od vjere živjeti. (Poslanica Rimljanima 1, 17)

 • htio je oèitovati svoju pravednost u sadašnje vrijeme - da bude pravedan i da opravdava onoga koji je od vjere Isusove. (Poslanica Rimljanima 3, 26)

 • Gdje je dakle hvastanje? Iskljuèeno je. Po kojem zakonu? Po zakonu djela? Ne, nego po zakonu vjere. (Poslanica Rimljanima 3, 27)

 • Jer jedan je Bog: on æe opravdati obrezane zbog vjere i neobrezane po vjeri. (Poslanica Rimljanima 3, 30)

 • i ocem obrezanih, ne onih koji su samo obrezani, nego onih koji uz to idu stopama vjere još neobrezana oca našeg Abrahama. (Poslanica Rimljanima 4, 12)

 • Doista, obeæanje da æe biti baštinik svijeta nije Abrahamu ili njegovu potomstvu dano na temelju nekog zakona, nego na temelju pravednosti vjere. (Poslanica Rimljanima 4, 13)

 • Zato - zbog vjere da bude po milosti to obeæanje zajamèeno svemu potomstvu, ne potomstvu samo po Zakonu, nego i po vjeri Abrahama, koji je otac svih nas - (Poslanica Rimljanima 4, 16)

 • A pravednost iz vjere ovako veli: Nemoj reæi u srcu svom: Tko æe se popeti na nebo - to jest Krista svesti? (Poslanica Rimljanima 10, 6)

 • Nego što veli? Blizu ti je Rijeè, u ustima tvojim i u srcu tvome - to jest Rijeè vjere koju propovijedamo. (Poslanica Rimljanima 10, 8)

 • Da, po milosti koja mi je dana svakomu izmeðu vas velim: ne precjenjujte se više no što se treba cijeniti, nego cijenite se razumno, kako je veæ komu Bog odmjerio mjeru vjere. (Poslanica Rimljanima 12, 3)


“Os talentos de que fala o Evangelho são os cinco sentidos, a inteligência e a vontade. Quem tem mais talentos, tem maior dever de usá-los para o bem dos outros.” São Padre Pio de Pietrelcina