Fondare 105 Risultati per: onamo

 • Eno onamo grada; dosta je blizu da u nj pobjegnem, a mjesto je tako malo. Daj da onamo bježim - mjesto je zbilja maleno - daj da život spasim!" (Knjiga Postanka 19, 20)

 • Brzo! Bježi onamo, jer ne mogu ništa èiniti dok ti onamo ne stigneš." Zato se onaj grad zove Soar. (Knjiga Postanka 19, 22)

 • Abraham mu odgovori: "Dobro pripazi da onamo ne vodiš moga sina! (Knjiga Postanka 24, 6)

 • A ako žena ne bude htjela za tobom poæi, ti æeš biti osloboðen od ove moje zakletve; ali moga sina onamo ne vodi!" (Knjiga Postanka 24, 8)

 • Josipa dovedoše u Egipat. Tu ga od Jišmaelaca koji su ga onamo doveli kupi Egipæanin Potifar, dvoranin faraonov i zapovjednik njegove tjelesne straže. (Knjiga Postanka 39, 1)

 • Odgovorili smo: 'Ne možemo onamo. Samo ako s nama poðe naš najmlaði brat, siæi æemo, jer ne smijemo pred onoga èovjeka ako ne bude s nama naš najmlaði brat.' (Knjiga Postanka 44, 26)

 • "Zato æemo sa sobom potjerati i svoja stada. Ni papak neæe ostati ovdje. Od njih nam valja izabrati za žrtvovanje Jahvi, Bogu našemu, a ne znamo, dok onamo ne stignemo, što moramo Jahvi prinijeti." (Knjiga Izlaska 10, 26)

 • Bileam tada rekne Balaku: "Stoj ovdje kraj svoje paljenice, a ja odoh onamo na susret Bogu." (Knjiga Brojeva 23, 15)

 • Ali vi niste htjeli onamo; pobunili ste se protiv naredbe Jahve, Boga svoga. (Ponovljeni zakon 1, 26)

 • Zbog vas se Jahve i na mene razljutio te mi rekao: 'Ni ti onamo neæeš uæi. (Ponovljeni zakon 1, 37)

 • Uæi æe onamo Jošua, sin Nunov, koji te služi. Njega ti osokoli, jer æe on uvesti Izraela u posjed. (Ponovljeni zakon 1, 38)

 • Dopusti mi da odem onamo i pogledam onu blaženu zemlju preko Jordana, onaj krasni gorski kraj i Libanon!' (Ponovljeni zakon 3, 25)


“O Senhor sempre orienta e chama; mas não se quer segui-lo e responder-lhe, pois só se vê os próprios interesses. Às vezes, pelo fato de se ouvir sempre a Sua voz, ninguém mais se apercebe dela; mas o Senhor ilumina e chama. São os homens que se colocam na posição de não conseguir mais escutar.” São Padre Pio de Pietrelcina