Fondare 1320 Risultati per: kako

 • svjestan da æu brzo napustiti svoj šator, kako mi i Gospodin naš Isus Krist oèitova. (Druga Petrova poslanica 1, 14)

 • Ne kasni Gospodin ispuniti obeæanje, kako ga neki sporim smatraju, nego je strpljiv prema vama jer neæe da tko propadne, nego hoæe da svi prispiju k obraæenju. (Druga Petrova poslanica 3, 9)

 • Kad se sve tako ima raspasti, kako li treba da se svi vi istièete u svetu življenju i pobožnosti (Druga Petrova poslanica 3, 11)

 • A strpljivost Gospodina našega spasenjem smatrajte, kako vam i ljubljeni brat naš Pavao napisa po mudrosti koja mu je dana. (Druga Petrova poslanica 3, 15)

 • Djeco, posljednji je èas! I, kako ste èuli, dolazi Antikrist. I sad su se veæ mnogi antikristi pojavili. Odatle znamo da je posljednji èas. (Prva Ivanova poslanica 2, 18)

 • Tko ima dobra ovoga svijeta i vidi brata svoga u potrebi pa zatvori pred njim srce - kako ljubav Božja ostaje u njemu? (Prva Ivanova poslanica 3, 17)

 • Veoma se obradovah kada doðoše braæa i posvjedoèiše za tvoju istinu: kako ti živiš po Istini. (Treæa Ivanova poslanica 1, 3)

 • Želim vas podsjetiti, premda jednom zauvijek sve znate, kako je Gospodin izbavio narod iz Egipta, a zatim uništio nevjerne. (Poslanica Jude apostola 1, 5)

 • Spomeni se dakle: kako si primio Rijeè i poslušao, tako je i èuvaj - i obrati se. Ne budeš li dakle budan, doæi æu kao tat, a neæeš znati u koji æu èas doæi na te. (Otkrivenje 3, 3)

 • A broj èeta konjanièkih, kako sam èuo, bijaše dvije mirijade mirijada. (Otkrivenje 9, 16)

 • I zaèujem žrtvenik kako govori: "Da, Gospode, Bože, Svevladaru! Istiniti su i pravedni sudovi tvoji!" (Otkrivenje 16, 7)

 • Prestrašeni mukama njezinim, izadaleka æe stajati i naricati: "Jao, jao, grade veliki, Babilone, grade silni! Kako li te u tren oka stiže osuda!" (Otkrivenje 18, 10)


“Quando fizer o bem, esqueça. Se fizer o mal, pense no que fez e se arrependa.” São Padre Pio de Pietrelcina