Fondare 748 Risultati per: bude

 • Onda Jahve reèe: "Neæe moj duh u èovjeku ostati dovijeka; èovjek je tjelesan, pa neka mu vijek bude stotinu dvadeset godina." (Knjiga Postanka 6, 3)

 • reèe Bog Noi: "Odluèio sam da bude kraj svim biæima jer se zemlja napunila opaèinom; i, evo, uništit æu ih zajedno sa zemljom. (Knjiga Postanka 6, 13)

 • A pravit æeš je ovako: neka korablja bude trista lakata u duljinu, pedeset u širinu, a trideset lakata u visinu. (Knjiga Postanka 6, 15)

 • Sa sobom uzmi svega za jelo pa èuvaj da bude hrane tebi i njima." (Knjiga Postanka 6, 21)

 • Sve dok zemlje bude, sjetve, žetve, studeni, vruæine, ljeta, zime, dani, noæi nikada prestati neæe." (Knjiga Postanka 8, 22)

 • Sve što se kreæe i živi neka vam bude za hranu: sve vam dajem, kao što vam dadoh zeleno bilje. (Knjiga Postanka 9, 3)

 • Dugu svoju u oblak stavljam, da zalogom bude Savezu izmeðu mene i zemlje. (Knjiga Postanka 9, 13)

 • "Neka je proklet Kanaanac, braæi svojoj najniži sluga nek' bude!" (Knjiga Postanka 9, 25)

 • Nego reci da si mi sestra, tako da i meni bude zbog tebe dobro i da, iz obzira prema tebi, poštede moj život." (Knjiga Postanka 12, 13)

 • Zato Abram reèe Lotu: "Neka ne bude svaðe izmeðu mene i tebe, izmeðu pastira mojih i tvojih - tÓa mi smo braæa! (Knjiga Postanka 13, 8)

 • A ovo je Savez moj s tobom i tvojim potomstvom poslije tebe koji æeš vršiti: svako muško meðu vama neka bude obrezano. (Knjiga Postanka 17, 10)

 • Obrezujte se, i to neka bude znak Saveza izmeðu mene i vas. (Knjiga Postanka 17, 11)


“Mesmo a menor transgressão às leis de Deus será levada em conta.” São Padre Pio de Pietrelcina