Fondare 62 Risultati per: bismo

 • I pristupe mu Jakov i Ivan, sinovi Zebedejevi, govoreæi mu: "Uèitelju, htjeli bismo da nam uèiniš što te zaištemo." (Evanðelje po Marku 10, 35)

 • Rekoše mu dakle: "Što nam je èiniti da bismo radili djela Božja?" (Evanðelje po Ivanu 6, 28)

 • Oni pristupe Filipu iz Betsaide galilejske pa ga zamole: "Gospodine, htjeli bismo vidjeti Isusa." (Evanðelje po Ivanu 12, 21)

 • Odgovore mu: "Kad on ne bi bio zloèinac, ne bismo ga predali tebi." (Evanðelje po Ivanu 18, 30)

 • Dvanaestorica nato sazvaše mnoštvo uèenika i rekoše: "Nije pravo da mi napustimo rijeè Božju da bismo služili kod stolova. (Djela apostolska 6, 2)

 • Onda su ga uzeli i odveli na Areopag i upitali: "Bismo li mogli znati kakav to nov nauk nauèavaš? (Djela apostolska 17, 19)

 • Èudnovatim nam nekim tvrdnjama uši puniš. Željeli bismo stoga znati što bi to imalo biti." (Djela apostolska 17, 20)

 • Ta izlažemo se opasnosti da za ovo današnje budemo optuženi s pobune jer nema nikakva razloga kojim bismo mogli opravdati ovu strku." To rekavši, raspusti skup. (Djela apostolska 19, 40)

 • Nego htjeli bismo od tebe èuti što misliš jer o toj sljedbi znamo samo da joj se posvuda proturjeèi." (Djela apostolska 28, 22)

 • Tako je Izaija i prorekao: Da nam Gospodin nad Vojskama ne ostavi sjeme, ko Sodoma bismo bili i Gomori nalik. (Poslanica Rimljanima 9, 29)

 • Ako drugi sudjeluju u vašim dobrima, zašto ne bismo mi mogli još veæma. Ali nismo se poslužili tim pravom, nego sve teglimo da ne bismo postavili kakvu zapreku evanðelju Kristovu? (Prva poslanica Korinæanima 9, 12)

 • Jer kad bismo sami sebe sudili, ne bismo bili suðeni. (Prva poslanica Korinæanima 11, 31)


“Como é belo esperar!” São Padre Pio de Pietrelcina