Fondare 966 Risultati per: Svojim

 • Lamek prozbori svojim ženama: "Ada i Sila, glas moj poslušajte! Žene Lamekove, èujte mi besjedu: Èovjeka sam ubio jer me ranio i dijete jer me udarilo. (Knjiga Postanka 4, 23)

 • Sve što u svojim nosnicama imaše dah života - sve što bijaše na kopnu - izgibe. (Knjiga Postanka 7, 22)

 • Od njih su se razgranali narodi po otocima. To su Jafetovi sinovi prema svojim zemljama - svaki s vlastitim jezikom - prema svojim plemenima i narodima. (Knjiga Postanka 10, 5)

 • To su sinovi Hamovi prema svojim plemenima i jezicima, po svojim zemljama i narodima. (Knjiga Postanka 10, 20)

 • To su sinovi Šemovi prema svojim plemenima, jezicima i zemljama, po svojim narodima. (Knjiga Postanka 10, 31)

 • To su rodovi Noinih sinova prema svojim lozama i narodima. Od njih su se razgranali narodi po zemlji poslije Potopa. (Knjiga Postanka 10, 32)

 • A ti æeš k ocima svojim u miru poæi, u sretnoj starosti bit æeš sahranjen. (Knjiga Postanka 15, 15)

 • One noæi opiju oca vinom, i starija ode te legne sa svojim ocem, a on nije znao kad je legla ni kad je ustala. (Knjiga Postanka 19, 33)

 • Zatim se Abraham vrati k svojim slugama pa se zajedno upute u Beer Šebu. U Beer Šebi se Abraham nastani. (Knjiga Postanka 22, 19)

 • A Efron je sjedio sa sinovima Hetovim. Potom Efron, Hetit, odgovori Abrahamu da ga èuju sinovi Hetovi svojim ušima - svi koji su sjedili u vijeæu onoga grada: (Knjiga Postanka 23, 10)

 • Zatim Abraham preminu, umrije u sretnoj dobi - star i pun godina - te bi pridružen svojim precima. (Knjiga Postanka 25, 8)

 • A ovo je duljina Jišmaelova života: stotinu trideset i sedam godina. Zatim izdahnu; umrije i bi pridružen svojim precima. (Knjiga Postanka 25, 17)


“Quanto maiores forem os dons, maior deve ser sua humildade, lembrando de que tudo lhe foi dado como empréstimo.” São Padre Pio de Pietrelcina