Fondare 37 Risultati per: Ljubljeni

 • Onda Edna reèe Tobiji: "Ljubljeni brate moj, nek' ti Gospodar neba dade sretan povratak, a meni neka udijeli milost da vidim djecu koju æeš imati s mojom Sarom, da osjetim radost pred Gospodom. Evo, predajem ti kæer svoju na èuvanje: ne žalosti je." (Tobija 10, 13)

 • I eto glasa s neba: "Ovo je Sin moj, Ljubljeni! U njemu mi sva milina!" (Evanðelje po Mateju 3, 17)

 • Dok je on još govorio, gle, svijetao ih oblak zasjeni, a glas iz oblaka govoraše: "Ovo je Sin moj, Ljubljeni! U njemu mi sva milina! Slušajte ga!" (Evanðelje po Mateju 17, 5)

 • a glas se zaori s nebesa: Ti si Sin moj, Ljubljeni! U tebi mi sva milina! (Evanðelje po Marku 1, 11)

 • I pojavi se oblak i zasjeni ih, a iz oblaka se zaèu glas: "Ovo je Sin moj, Ljubljeni! Slušajte ga!" (Evanðelje po Marku 9, 7)

 • siðe na nj Duh Sveti u tjelesnom oblièju, poput goluba, a glas se s neba zaori: "Ti si Sin moj, Ljubljeni! U tebi mi sva milina!" (Evanðelje po Luki 3, 22)

 • Ne osveæujte se, ljubljeni, nego dajte mjesta Božjem gnjevu. Ta pisano je: Moja je odmazda, ja æu je vratiti, veli Gospodin. (Poslanica Rimljanima 12, 19)

 • Zato, ljubljeni moji, bježite od idolopoklonstva. (Prva poslanica Korinæanima 10, 14)

 • Dakle, buduæi da imamo ta obeæanja, oèistimo se, ljubljeni, od svake ljage tijela i duha te dovršimo posveæenje u strahu Božjemu. (Druga poslanica Korinæanima 7, 1)

 • Odavna smatrate da se pred vama branimo. Pred Bogom u Kristu govorimo: sve je to, ljubljeni, za vaše izgraðivanje. (Druga poslanica Korinæanima 12, 19)

 • A da i vi znate što je sa mnom, kako mi je, o svemu æe vas obavijestiti Tihik, ljubljeni brat i vjerni poslužitelj u Gospodinu. (Poslanica Efežanima 6, 21)

 • Tako, ljubljeni moji, poslušni kako uvijek bijaste, ne samo kao ono za moje nazoènosti nego mnogo više sada, za moje nenazoènosti, sa strahom i trepetom radite oko svoga spasenja! (Poslanica Filipljanima 2, 12)


“Queira o dulcíssimo Jesus conservar-nos na Sua graça e dar-nos a felicidade de sermos admitidos, quando Ele quiser, no eterno convívio…” São Padre Pio de Pietrelcina