Fondare 3952 Risultati per: Bog

 • Nato starješine, njih dvadesetèetvorica, i ona èetiri biæa padoše nièice i p okloniše se Bogu, koji sjedi na prijestolju, govoreæi: "Amen! Aleluja!" (Otkrivenje 19, 4)

 • I s prijestolja iziðe glas: "Hvalite Boga našega, sve sluge njegove, svi koji se njega bojite, i mali i veliki!" (Otkrivenje 19, 5)

 • I zaèuh kao glas silna mnoštva i kao šum voda mnogih i kao prasak gromova silnih: "Aleluja! Zakraljeva Gospod, Bog naš Svevladar! (Otkrivenje 19, 6)

 • Padoh mu pred noge da mu se poklonim. A on æe mi: "Nipošto! Sluga sam kao i ti i braæa tvoja koja imaju svjedoèanstvo Isusovo. Bogu se pokloni!" Jer svjedoèanstvo Isusovo duh je proroèki. (Otkrivenje 19, 10)

 • Iz usta mu izlazi oštar maè kojim æe posjeæi narode. Vladat æe njima palicom gvozdenom. On gazi u kaci gnjevne srdžbe Boga Svevladara. (Otkrivenje 19, 15)

 • I vidjeh prijestolja - onima što sjedoše na njih dano je suditi - i duše pogubljenih zbog svjedoèanstva Isusova i zbog Rijeèi Božje i sve koji se ne pokloniše Zvijeri ni kipu njezinu te ne primiše žiga na èela svoja ni na ruke. Oni oživješe i zakraljevaše s Kristom tisuæu godina. (Otkrivenje 20, 4)

 • I Sveti grad, novi Jeruzalem, vidjeh: silazi s neba od Boga, opremljen kao zaruènica nakiæena za svoga muža. (Otkrivenje 21, 2)

 • I zaèujem jak glas s prijestolja: "Evo Šatora Božjeg s ljudima! On æe prebivati s njima: oni æe biti narod njegov, a on æe biti Bog s njima. (Otkrivenje 21, 3)

 • To æe biti baština pobjednikova. I ja æu njemu biti Bog, a on meni sin. (Otkrivenje 21, 7)

 • I prenese me u duhu na goru veliku, visoku i pokaza mi sveti grad Jeruzalem: silazi s neba od Boga, (Otkrivenje 21, 10)

 • Hrama u gradu ne vidjeh. Ta Gospod, Bog, Svevladar, hram je njegov - i Jaganjac! (Otkrivenje 21, 22)

 • Noæi više biti neæe i neæe trebati svjetla od svjetiljke ni svjetla sunèeva: obasjavat æe ih Gospod Bog i oni æe kraljevati u vijeke vjekova. (Otkrivenje 22, 5)


“A cada vitória sobre o pecado corresponde um grau de glória eterna”. São Padre Pio de Pietrelcina