Fondare 239 Risultati per: æemo

 • K njoj æe se stjecat svi narodi, nagrnut æe mnoga plemena i reæi: "Hajde, uziðimo na goru Jahvinu, u Dom Boga Jakovljeva! On æe nas nauèit' svojim putovima, i hodit æemo stazama njegovim. Jer æe sa Siona Zakon izaæi, rijeè Jahvina iz Jeruzalema." (Mihej 4, 2)

 • On - on je mir! Ako Asirci provale u našu zemlju, ako stupe u naše dvore, podiæi æemo na njih sedam pastira, osam narodnih knezova. (Mihej 5, 4)

 • Jer, rekne li Edom: Bili smo smrvljeni, ali æemo opet podiæi ruševine!" ovako kaže Jahve nad Vojskama: Neka grade oni, a ja æu razgraditi! Zvat æe ih zemljom bezbožnièkom i narodom na koji se Jahve srdi dovijeka! (Malahija 1, 4)

 • Odsad æemo sretnim zvati oholice: napreduju oni koji zlo èine, i premda Boga iskušavaju, izvuku se!" (Malahija 3, 15)

 • "Nemojte dakle zabrinuto govoriti: 'Što æemo jesti?' ili: 'Što æemo piti?' ili: 'U što æemo se obuæi?' (Evanðelje po Mateju 6, 31)

 • Tada Petar prihvati pa upita: "Evo, mi sve ostavismo i poðosmo za tobom. Što æemo za to dobiti?" (Evanðelje po Mateju 19, 27)

 • Ali kad vinogradari ugledaju sina, rekoše meðu sobom: 'Ovo je baštinik! Hajde da ga ubijemo i imat æemo baštinu njegovu!' (Evanðelje po Mateju 21, 38)

 • "Druge je spasio, sebe ne može spasiti! Kralj je Izraelov! Neka sada siðe s križa pa æemo povjerovati u nj! (Evanðelje po Mateju 27, 42)

 • Ako to doèuje upravitelj, mi æemo ga uvjeriti i sve uèiniti da vi budete bez brige." (Evanðelje po Mateju 28, 14)

 • Odgovori mu Isus: "Ako me tko ljubi, èuvat æe moju rijeè pa æe i Otac moj ljubiti njega i k njemu æemo doæi i kod njega se nastaniti. (Evanðelje po Ivanu 14, 23)

 • "Što æemo s tim ljudima? Ta uèinili su oèit znak, poznat svim Jeruzalemcima, ne možemo ga nijekati; (Djela apostolska 4, 16)

 • De pronaðite, braæo, izmeðu sebe sedam muževa na dobru glasu, punih Duha i mudrosti. Njih æemo postaviti nad ovom službom, (Djela apostolska 6, 3)


“Peçamos a São José o dom da perseverança até o final”. São Padre Pio de Pietrelcina