1. A zatim me povede na sjever, u vanjsko predvorje, i dovede me do prostorija nasuprot ograðenom prostoru, nasuprot zdanju prema sjeveru.

2. Proèelje im sa sjeverne strane bijaše dugo sto lakata, a široko pedeset lakata.

3. Nasuprot vratima unutrašnjeg predvorja i nasuprot ploèniku vanjskoga predvorja bijahu hodnici jedan prema drugome na tri boja.

4. Pred prostorijama bijaše prolaz prema unutrašnjosti - deset lakata širok i sto lakata dugaèak. Vrata im bijahu okrenuta na sjever.

5. Gornje prostorije, jer im prostor oduzimahu hodnici, bijahu manje od donjih i srednjih.

6. Jer bijahu na tri boja, ali ne imahu stupova kao u predvorju. Zato gornje prostorije bijahu uže od donjih i srednjih.

7. Vanjski zid, duž klijeti, prema vanjskom predvorju, ispred klijeti, bijaše dugaèak pedeset lakata.

8. Jer dužina klijetima vanjskoga predvorja bijaše pedeset lakata, a onima pred Hekalom sto lakata.

9. U tih prostorija bijaše ulaz s istoka onomu tko im prilazi iz vanjskog predvorja.

10. Po širini zida predvorja prema istoku, pred ograðenim prostorom i pred samim zdanjem, bijaše još prostorijÄa.

11. Pred njima bijaše prolaz kao ispred klijeti smještenih prema sjeveru: jednake dužine i jednake širine; i svi im izlazi, raspored i vrata bijahu jednaki.

12. Bili su kao ulazi u klijeti što bijahu prema jugu: ulaz na poèetku svakog prolaza, nasuprot zidu zdanja, prema istoku onomu tko bi u njih ulazio.

13. I reèe mi: "Sjeverne i južne prostorije ispred ograðenog prostora jesu prostorije Svetišta: ondje sveæenici koji prilaze Jahvi blaguju najveæe svetinje. Oni æe ovdje odlagati najveæe svetinje, prinose, okajnice i naknadnice, jer je to mjesto sveto.

14. A kad sveæenici budu ulazili, neæe izlaziti iz Svetišta u vanjsko predvorje, nego æe tu ostavljati odjeæu u kojoj bijahu službu služili, jer je sveta, i oblaèiti drugu odjeæu da bi se mogli približiti mjestu odreðenu za narod."

15. Izmjerivši unutrašnjost Doma, izvede me na istoèna vrata i izmjeri sve uokolo.

16. Mjeraèkom trskom izmjeri istoènu stranu: bijaše pet stotina trska, mjeraèkih trska,

17. a zatim se okrenu i izmjeri sjevernu stranu: bijaše pet stotina trska, mjeraèkih trska.

18. Tada se okrenu na južnu stranu i izmjeri: pet stotina trska, mjeraèkih trska.

19. Potom se okrenu na zapadnu stranu i izmjeri: pet stotina trska, mjeraèkih trska.

20. On izmjeri zid na sve èetiri strane uokolo: bijaše pet stotina trska dugaèak i pet stotina širok. Odvajao je sveto mjesto od nesvetoga.

“Quanto maiores forem os dons, maior deve ser sua humildade, lembrando de que tudo lhe foi dado como empréstimo.” São Padre Pio de Pietrelcina