16. Ta nismo vam navijestili snagu i Dolazak Gospodina našega Isusa Krista slijedeæi izmudrene prièe, nego kao oèevici njegova velièanstva.

“Sigamos o caminho que nos conduz a Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina