Trouvé 2030 Résultats pour: tko

 • Za njima eto i treæeg anðela koji vikaše iza glasa: "Tko god se klanja Zvijeri i kipu njezinu te primi žig na èelo ili ruku, (Otkrivenje 14, 9)

 • Dim muke njihove suklja u vijeke vjekova. Ni danju ni noæu nemaju poèinka oni koji se klanjaju Zvijeri i kipu njezinu i tko god primi žig s imenom njezinim." (Otkrivenje 14, 11)

 • I vidjeh: gle, bijel oblak, a na oblak sjede Netko kao Sin Èovjeèji; na glavi mu zlatan vijenac, u ruci oštar srp. (Otkrivenje 14, 14)

 • Tko da te se ne boji, Gospodine, tko da ne slavi ime tvoje! Ti si jedini svet! I zato svi æe narodi doæi i klanjati se pred tobom jer se oèitovahu pravedna djela tvoja!" (Otkrivenje 15, 4)

 • I hram se napuni dimom od Slave Božje i od njegove snage te nitko ne mogaše uæi u hram dok se ne navrši sedam zala sedmorice anðela. (Otkrivenje 15, 8)

 • I trgovci zemaljski plaèu nad njom i tuguju jer im trga nitko više ne kupuje: (Otkrivenje 18, 11)

 • oèi mu plamen ognjeni, na glavi mu mnoge krune; nosi napisano ime kojeg nitko ne zna doli on sam; (Otkrivenje 19, 12)

 • Blažen i svet onaj tko je dionik toga prvog uskrsnuæa! Nad njim druga smrt nema vlasti: oni æe biti sveæenici Božji i Kristovi i s njime æe kraljevati tisuæu godina. (Otkrivenje 20, 6)

 • tko se god ne naðe zapisan u knjizi života, bio je baèen u jezero ognjeno. (Otkrivenje 20, 15)

 • Ali u nj neæe uniæi ništa neèisto i nijedan tko èini gadost i laž, nego samo oni koji su zapisani u Jaganjèevoj knjizi života. (Otkrivenje 21, 27)

 • Vani pak ostaju psi i vraèari, bludnice, ubojice i idolopoklonici i tko god ljubi i èini laž." (Otkrivenje 22, 15)

 • I Duh i Zaruènica govore: "Doði!" I tko ovo èuje, neka rekne: "Doði!" Tko je žedan, neka doðe; tko hoæe, neka zahvati vode života zabadava! (Otkrivenje 22, 17)


“O Anjo de Deus não nos abandona jamais.” São Padre Pio de Pietrelcina