Trouvé 1025 Résultats pour: svoga

 • otkriti mi Sina svoga da ga navješæujem meðu poganima, odmah, ne posavjetovah se s tijelom i krvlju (Poslanica Galaæanima 1, 16)

 • A kada doðe punina vremena, odasla Bog Sina svoga: od žene bi roðen, Zakonu podložan (Poslanica Galaæanima 4, 4)

 • A buduæi da ste sinovi, odasla Bog u srca vaša Duha Sina svoga koji klièe: "Abba! Oèe!" (Poslanica Galaæanima 4, 6)

 • Ta sav je Zakon ispunjen u jednoj jedinoj rijeèi, u ovoj: Ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga! (Poslanica Galaæanima 5, 14)

 • U njemu ste i vi, pošto ste èuli Rijeè istine - evanðelje spasenja svoga - u njemu ste, prigrlivši vjeru, opeèaæeni Duhom obeæanim, Svetim, (Poslanica Efežanima 1, 13)

 • Meðu njima smo i mi nekoæ živjeli u požudama tijela svoga, udovoljavajuæi prohtjevima tijela i æudi, te po naravi bijasmo djeca gnjeva kao i drugi. (Poslanica Efežanima 2, 3)

 • Ta nitko nikada ne mrzi svoga tijela, nego ga hrani i njeguje kao i Krist Crkvu. (Poslanica Efežanima 5, 29)

 • Poštuj oca svoga i majku - to je prva zapovijed s obeæanjem: (Poslanica Efežanima 6, 2)

 • Tako, ljubljeni moji, poslušni kako uvijek bijaste, ne samo kao ono za moje nazoènosti nego mnogo više sada, za moje nenazoènosti, sa strahom i trepetom radite oko svoga spasenja! (Poslanica Filipljanima 2, 12)

 • On i vas, koji bijaste mrtvi zbog prijestupa i neobrezanosti svoga tijela, i vas on oživi zajedno s njime. Milostivo nam je oprostio sve prijestupe, (Poslanica Kološanima 2, 13)

 • i obukoste novoga, koji se obnavlja za spoznanje po slici svoga Stvoritelja! (Poslanica Kološanima 3, 10)

 • pa time ne prikraæivati i varati svoga brata. Jer Gospodin je osvetnik za sve to, kao što vam veæ rekosmo i posvjedoèismo. (Prva poslanica Solunjanima 4, 6)


“Submeter-se não significa ser escravo, mas ser livre para receber santos conselhos.” São Padre Pio de Pietrelcina