Trouvé 121 Résultats pour: Slave

 • Mojsije nije mogao uæi u Šator sastanka zbog oblaka koji je na njemu stajao i slave Jahvine koja je ispunjala Prebivalište. (Knjiga Izlaska 40, 35)

 • "Neka Izraelci slave Pashu u njezino vrijeme. (Knjiga Brojeva 9, 2)

 • Tako Mojsije reèe Izraelcima da slave Pashu. (Knjiga Brojeva 9, 4)

 • Neka je slave u suton èetrnaestog dana drugoga mjeseca. Neka je blaguju s neukvasanim kruhom i gorkim zeljem; (Knjiga Brojeva 9, 11)

 • neka ništa od nje ne ostavljaju za ujutro; neka ni jedne kosti na njoj ne lome. Neka je slave prema propisima Pashe. (Knjiga Brojeva 9, 12)

 • "Ali ipak, tako ja živ bio i slave se Jahvine napunila sva zemlja, (Knjiga Brojeva 14, 21)

 • uz povike razdraganih pastira kod pojila. Neka se slave dobroèinstva Jahvina i vladavina njegova Izraelom! I narod Jahvin siðe na vrata. (Knjiga o sucima 5, 11)

 • Onda je postavio pred Jahvinim Kovèegom službenike meðu levitima da uznose, slave i hvale Jahvu, Boga Izraelova, i to: (Prva knjiga Ljetopisa 16, 4)

 • Toga dana povjeri David prvi put Asafu i njegovoj braæi da slave Jahvu ovom pohvalnicom: (Prva knjiga Ljetopisa 16, 7)

 • s njima Hemana i Jedutuna i ostale izabrane, koji su bili poimence spomenuti, da slave Jahvu, "jer je vjeèna njegova ljubav"; (Prva knjiga Ljetopisa 16, 41)

 • da pristupaju svakoga jutra, da slave i hvale Jahvu; tako i veèerom. (Prva knjiga Ljetopisa 23, 30)

 • Umro je u lijepoj starosti, nauživši se života, bogatstva i slave. Na njegovo se mjesto zakraljio sin mu Salomon. (Prva knjiga Ljetopisa 29, 28)


“Quando a videira se separa da estaca que a sustenta, cai, e ao ficar na terra apodrece com todos os cachos que possui. Alerta, portanto, o demônio não dorme!” São Padre Pio de Pietrelcina