Trouvé 249 Résultats pour: Isusa

 • Èuvši za Isusa, priðe mu meðu mnoštvom odostraga i dotaknu se njegove haljine. (Evanðelje po Marku 5, 27)

 • Uto se apostoli skupe oko Isusa i izvijeste ga o svemu što su èinili i nauèavali. (Evanðelje po Marku 6, 30)

 • Zato farizeji i pismoznanci upitaju Isusa: "Zašto tvoji uèenici ne postupaju po predaji starih, nego neèistih ruku blaguju?" (Evanðelje po Marku 7, 5)

 • I odjednom, obazrevši se uokolo, nikoga uza se ne vidješe doli Isusa sama. (Evanðelje po Marku 9, 8)

 • I dovedoše ga k njemu. Èim zloduh ugleda Isusa, potrese djeèakom i on se, oboren na zemlju, stane valjati i pjeniti. (Evanðelje po Marku 9, 20)

 • Prvoga dana Beskvasnih kruhova, kad se žrtvovala pasha, upitaju uèenici Isusa: "Gdje hoæeš blagovati pashu, da odemo i pripravimo?" (Evanðelje po Marku 14, 12)

 • Zatim odvedoše Isusa velikom sveæeniku. I skupe se svi glavari sveæenièki, starješine i pismoznanci. (Evanðelje po Marku 14, 53)

 • A glavari sveæenièki i cijelo Vijeæe, da bi mogli pogubiti Isusa, tražili su protiv njega kakvo svjedoèanstvo, ali nikako da ga naðu. (Evanðelje po Marku 14, 55)

 • Usta nato veliki sveæenik na sredinu i upita Isusa: "Zar ništa ne odgovaraš? Što to ovi svjedoèe protiv tebe? (Evanðelje po Marku 14, 60)

 • Odmah izjutra glavari sveæenièki zajedno sa starješinama i pismoznancima - cijelo Vijeæe - uprilièili su vijeæanje pa Isusa svezali, odveli i predali Pilatu. (Evanðelje po Marku 15, 1)

 • Hoteæi ugoditi svjetini, Pilat im pusti Barabu, a Isusa izbièeva i preda da se razapne. (Evanðelje po Marku 15, 15)

 • Kad proðe subota, Marija Magdalena i Marija Jakovljeva i Saloma kupiše miomirisa da odu pomazati Isusa. (Evanðelje po Marku 16, 1)


“Devemos odiar os nossos pecados, visto que o amor ao Senhor significa paz”. São Padre Pio de Pietrelcina