Trouvé 256 Résultats pour: Bože

 • Asirac nas neæe izbavljati i neæemo konje više jahati niti æemo djelu ruku svojih govoriti: 'Bože naš!' - jer u tebe sirota milost nalazi." (Hošea 14, 4)

 • siðoh do korijena planina. Nada mnom se zatvoriše zauvijek zasuni zemljini. Al' ti iz jame izvadi život moj, o Jahve, Bože moj. (Jona 2, 7)

 • Nisi li od davnih vremena, Jahve, Bože moj, Sveèe moj? Ti koji ne umireš! Ti si, Jahve podigao ovaj narod radi pravde, postavio ga, Stijeno, da kažnjava. (Habakuk 1, 12)

 • Petar ga uze na stranu i poèe odvraæati: "Bože saèuvaj, Gospodine! Ne, to se tebi ne smije dogoditi!" (Evanðelje po Mateju 16, 22)

 • O devetoj uri povika Isus iza glasa: "Eli, Eli, lema sabahtani?" To æe reæi: "Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?" (Evanðelje po Mateju 27, 46)

 • O devetoj uri povika Isus iza glasa: "Eloi, Eloi lama sabahtani?" To znaèi: "Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?" (Evanðelje po Marku 15, 34)

 • Farizej se uspravan ovako u sebi molio: 'Bože, hvala ti što nisam kao ostali ljudi: grabežljivci, nepravednici, preljubnici ili - kao ovaj carinik.' (Evanðelje po Luki 18, 11)

 • A carinik, stojeæi izdaleka, ne usudi se ni oèiju podignuti k nebu, nego se udaraše u prsa govoreæi: 'Bože milostiv budi meni grešniku!' (Evanðelje po Luki 18, 13)

 • Doæi æe i pogubiti te vinogradare i dati vinograd drugima." Koji ga slušahu rekoše: "Bože saèuvaj!" (Evanðelje po Luki 20, 16)

 • A ja, Bože saèuvaj da bih se ièim ponosio osim križem Gospodina našega Isusa Krista po kojem je meni svijet raspet i ja svijetu. (Poslanica Galaæanima 6, 14)

 • ali za Sina: Prijestolje je tvoje, Bože, u vijeke vjekova, i pravedno žezlo - žezlo je tvog kraljevstva. (Poslanica Hebrejima 1, 8)

 • Tada rekoh: "Evo dolazim!" U svitku knjige piše za mene: "Vršiti, Bože, volju tvoju!" (Poslanica Hebrejima 10, 7)


“No juízo final daremos contas a Deus até de uma palavra inútil que tenhamos dito.” São Padre Pio de Pietrelcina