1. Tako i vi, žene, pokoravajte se svojim muževima: ako su neki od njih možda neposlušni Rijeèi, da i bez rijeèi budu pridobiveni življenjem vas žena,

2. pošto promotre vaše bogoljubno i èisto življenje.

3. Vaš nakit neka ne bude izvanjski - pletenje kose, kiæenje zlatom ili oblaèenje haljina.

4. Nego: èovjek skrovita srca, neprolazne ljepote, blaga i smirena duha. To je pred Bogom dragocjeno.

5. Tako su se doista i nekoæ svete žene, zaufane u Boga, resile: pokoravale su se muževima.

6. Sara se tako pokori Abrahamu te ga nazva gospodarom. Njezina ste djeca ako èinite dobro ne bojeæi se nikakva zastrašivanja.

7. Tako i vi, muževi, obazrivo živite sa svojim ženama, kao sa slabijim spolom, te im iskazujte èast kao subaštinicima milosti Života da ne sprijeèite svojih molitava.

8. Napokon, budite svi jednodušni, puni suosjeæanja i bratske ljubavi, milosrdni, ponizni!

9. Ne vraæajte zlo za zlo ni uvredu za uvredu! Naprotiv, blagoslivljajte jer ste na to i pozvani da baštinite blagoslov!

10. Doista, tko želi ljubiti život i naužit se dana sretnih, nek suspregne jezik oda zla i usne od rijeèi prijevarnih;

11. zla nek se kloni, a èini dobro, mir neka traži i za njim ide:

12. jer oèi Gospodnje gledaju pravedne, uši mu slušaju vapaje njihove, a lice se Gospodnje okreæe protiv zloèinaca.

13. Pa tko da vam naudi ako revnujete za dobro?

14. Nego, morali i trpjeti zbog svoje pravednosti, blago vama! No ne bojte se njihova zastrašivanja i ne plašite se!

15. Naprotiv, Gospodin - Krist neka vam bude svet, u srcima vašim, te budite uvijek spremni na odgovor svakomu koji od vas zatraži obrazloženje nade koja je u vama,

16. ali blago i s poštovanjem, dobre savjesti da oni koji ozloglašuju vaš dobar život u Kristu, upravo onim budu postiðeni za što vas potvaraju.

17. Ta uspješnije je trpjeti, ako je to Božja volja, èineæi dobro, nego èineæi zlo.

18. Doista, i Krist jednom za grijehe umrije, pravedan za nepravedne, da vas privede k Bogu - ubijen doduše u tijelu, ali oživljen u duhu.

19. U njemu otiðe i propovijedati duhovima u tamnici

20. koji bijahu nekoæ nepokorni, kad ih ono Božja strpljivost išèekivaše, u vrijeme Noino, dok se gradila korablja u kojoj nekolicina, to jest osam duša, bi spašena vodom.

21. Njezin protulik, krštenje - ne odlaganje tjelesne neèistoæe, nego molitva za dobru savjest upravljena Bogu - i vas sada spasava po uskrsnuæu Isusa Krista

22. koji, uzašavši na nebo, jest zdesna Bogu, pošto mu bijahu pokoreni anðeli, vlasti i sile.

“A mulher forte é a que tem temor de Deus, a que mesmo à custa de sacrifício faz a vontade de Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina