1. Ugyanígy az asszonyok is engedelmeskedjenek férjüknek, hogy ha némelyek közülük nem is hisznek az Isten szavának, a feleségük magaviselete szavak nélkül is megnyerje õket,

2. amikor látják tiszteletet érdemlõ, tiszta életeteket.

3. Ékességüket ne külsõségekben keressék, abban, hogy hullámos a hajuk, arany ékszereket aggatnak magukra vagy drága ruhákat viselnek.

4. Az Isten szemében a rejtett ember az értékes, romolhatatlan szelídségével és nyugodt lelkével.

5. Hajdan így ékesítették magukat a szent asszonyok is: reméltek az Istenben és engedelmeskedtek a férjüknek.

6. Így engedelmeskedett Sára is Ábrahámnak, akit urának nevezett. Az õ leányai vagytok, ha jót tesztek, és semmiféle fenyegetéstõl nem ijedtek meg.

7. Hasonlóképpen, ti férjek, megértõen éljetek együtt az asszonyokkal mint a gyengébb nemmel; adjátok meg nekik a tiszteletet, mint az élet kegyelmében örököstársatoknak, hogy az imádságnak ne legyen bennetek akadálya.

8. Végül mindnyájan legyetek egyetértõk, együttérzõk, testvériesek, irgalmasok, alázatosak.

9. Ne fizessetek a rosszért rosszal, se a szidalomért szidalommal. Mondjatok inkább áldást, mert arra kaptatok meghívást, hogy az áldás legyen az örökségetek.

10. Mert aki az életnek örülni szeretne, és jó napokat látni, az óvja nyelvét a rossztól, ajkát a hamis szótól.

11. Forduljon el a gonosztól, tegye a jót, keresse a békét, járjon utána.

12. Mert az Úr szeme az igazakon, hallja imádságukat, s a tekintete a gonosztevõ ellen fordul.

13. Ki árthat nektek, ha buzgók vagytok a jóban?

14. De még ha szenvedtek is az igazságosságért, boldogok vagytok. Ne féljetek fenyegetéseiktõl és ne engedjétek, hogy megzavarjanak benneteket!

15. Urunkat, Krisztust szentül tiszteljétek szívetekben, legyetek mindig készen rá, hogy mindenkinek megfeleljetek, aki csak kérdezi, mi az alapja reményeteknek.

16. De ezt szelíden, tiszteletet tanúsítva és jó lelkiismerettel tegyétek, hogy akik Krisztusban való szép életetekért elhíresztelnek benneteket, a rágalmaikkal szégyenben maradjanak.

17. Jobb ugyanis, hogy ha az Isten úgy akarja, akkor inkább a jótetteitekért szenvedjetek, mintsem gonoszságaitokért.

18. Mert Krisztus is meghalt egyszer a bûnökért, az Igaz a bûnösökért, hogy az Istenhez vezessen minket. A test szerint ugyan megölték, de a lélek szerint életre kelt.

19. Így ment el a börtönben sínylõdõ lelkekhez is, és hírt vitt nekik.

20. Ezek egykor engedetlenek voltak, amikor Noé idejében az Isten türelmesen várt, amíg a bárka elkészült, amelyben csak néhányan, mindössze nyolcan menekültek meg, épp a víz által.

21. Az elõképnek megfelelõen most titeket is ugyanígy megment a keresztség, hiszen az nem a test szennyének a lemosása, hanem könyörgés az Istenhez, hogy adjon tiszta lelkiismeretet Jézus Krisztus feltámadása által,

22. aki azután, hogy az angyalok, hatalmasságok és erõsségek uralma alá kerültek, fölment a mennybe, és az Isten jobbján foglal helyet.

“Que Nossa Senhora nos obtenha o amor à cruz, aos sofrimentos e às dores.” São Padre Pio de Pietrelcina