Fundar 45 Resultados para: származik

 • Az Úr szava ezt mondta neki: "Nem az lesz örökösöd, hanem az lesz az örökösöd, aki testedbõl származik." (Teremtés könyve 15, 4)

 • Júda így szólt testvéreihez: "Milyen elõnyünk származik abból, ha megöljük öcsénket és vérét betakarjuk? (Teremtés könyve 37, 26)

 • Ne fedd föl apád felesége lányának meztelenségét, aki apádtól származik. A nõvéred, azért hát ne fedd föl meztelenségét. (Leviták könyve 18, 11)

 • Ha valakinek két felesége van, az egyiket szereti, a másikat nem, s az is, akit szeret, meg az is, akit nem kedvel, fiút szül neki, és az elsõszülött attól származik, akit nem kedvel, (Második Törvénykönyv 21, 15)

 • [Ahogy az õsi mondás mondja: A gonosztól gonoszság származik, de kezem ne nyúljon hozzád.] (Sámuel I. könyve 24, 14)

 • Azon a napon Dávid azt mondta: "Mindenki, aki legyõz egy jebuzitát és a csatornán át felhatol,...". Ami a vakokat és bénákat illeti, Dávid gyûlöli õket lelkében. [Innen származik a mondás: Vak és béna nem mehet be a templomba.] (Sámuel II. könyve 5, 8)

 • Aztán azt mondta Dávid Abisájnak és tisztjeinek: "Ha a saját fiam, aki ágyékomból származik, az életemre tör, mennyivel inkább Benjaminnak ez a fia itt. Hagyjátok, hadd átkozzon! Mert az Úr hagyta meg neki. (Sámuel II. könyve 16, 11)

 • Mégis, ne te építsd meg a házat, hanem a fiad, aki ágyékodból származik, õ építse meg a házat nevemnek. (Királyok I. könyve 8, 19)

 • A szofriták nemzetsége, akik Jábecben laknak, a tireatiták, a simeatiták és a szuchatiták. Ezek a keniták, akik Hamatból jöttek, tõlük származik Recháb házanépe. (Krónikák I. könyve 2, 55)

 • Urunk, Istenünk, amit felhalmoztunk, hogy nevednek házat építsünk, mind a te kezedbõl származik, és a te tulajdonod. (Krónikák I. könyve 29, 16)

 • De nem te fogod a templomot fölépíteni, hanem a fiad, aki ágyékodból származik, az fogja a templomot nevemnek fölépíteni. (Krónikák II. könyve 6, 9)

 • A következõk Tel-Melahból, Tel-Harsaból, Kerubból, Addanból és Immerbõl vonultak ki, de nem tudták kimutatni, hogy családjuk és nemzetségük Izraelbõl származik: (Ezdrás könyve 2, 59)


“Seja perseverante nas orações e nas santas leituras.” São Padre Pio de Pietrelcina