1. Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengõ érc vagyok vagy pengõ cimbalom.

2. Lehet prófétáló tehetségem, ismerhetem az összes titkokat és mind a tudományokat, hitemmel elmozdíthatom a hegyeket, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek.

3. Szétoszthatom mindenemet a nélkülözõk közt, odaadhatom a testemet is égõáldozatul, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem.

4. A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély.

5. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel.

6. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság gyõzelmében leli.

7. Mindent eltûr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel.

8. S a szeretet nem szûnik meg soha. A prófétálás végetér, a nyelvek elhallgatnak, a tudomány elenyészik.

9. Most megismerésünk csak töredékes, és töredékes a prófétálásunk is.

10. Ha azonban elérkezik a tökéletes, ami töredékes, az véget ér.

11. Gyermekkoromban úgy beszéltem, mint a gyerek, úgy gondolkoztam, mint a gyerek, úgy ítéltem, mint a gyerek. De amikor elértem a férfikort, elhagytam a gyerek szokásait.

12. Ma még csak tükörben, homályosan látunk, akkor majd színrõl színre. Most még csak töredékes a tudásom, akkor majd úgy ismerek mindent, ahogy most engem ismernek.

13. Addig megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három, de közülük a legnagyobb a szeretet.

“Rezai e continuai a rezar para não ficardes entorpecidos”. São Padre Pio de Pietrelcina