Fundar 2124 Resultados para: mint

 • A tisztséget magától senki sem vállalhatja, csak akit az Isten meghív, mint Áront. (Zsidóknak írt levél 5, 4)

 • Ám ezzel a korábbi törvény megszûnt mint hatástalan és erõtlen, (Zsidóknak írt levél 7, 18)

 • Õ nem szorul rá, mint a többi fõpap, hogy naponként elõször a saját vétkeiért mutasson be áldozatot, s csak azután a nép bûneiért. Egyszer s mindenkorra megtette ezt, amikor magát feláldozta. (Zsidóknak írt levél 7, 27)

 • mint papi szolgája a szentélynek, az igazi sátornak, amelyet az Úr emelt, nem ember. (Zsidóknak írt levél 8, 2)

 • Nem olyan szövetségre, mint amilyet atyáitokkal kötöttem azon a napon, amikor kézen fogtam és kivezettem õket Egyiptom földjérõl. De mivel nem tartották meg a szövetséget, én sem törõdöm velük - mondja az Úr. - (Zsidóknak írt levél 8, 9)

 • Ez úgy fogható fel, mint utalás a jelen idõkre, mert hisz ott olyan ajándékot és áldozatot mutatnak be, amelyek a bemutatót lelkileg nem tehetik tökéletessé; (Zsidóknak írt levél 9, 9)

 • Nem azért lépett be, hogy többször áldozza fel magát, mint ahogy a fõpap minden évben idegen vérrel belép a legszentebb szentélybe, (Zsidóknak írt levél 9, 25)

 • Összejöveteleinkrõl ne maradjunk el, mint némelyek szoktak, hanem annál inkább bátorítsuk egymást, minél közelebb érzitek a napot. (Zsidóknak írt levél 10, 25)

 • Ábel a hittõl vezettetve mutatott be értékesebb áldozatot, mint Kain, és kapott bizonyosságot igaz voltáról, mert az Isten maga tett áldozati ajándékairól tanúságot. Hite által még holtában is beszél. (Zsidóknak írt levél 11, 4)

 • Ezért ettõl az egytõl, noha már nem volt fiatal, annyian származnak, mint az égen a csillag vagy mint a tengerpart megszámlálhatatlan fövenye. (Zsidóknak írt levél 11, 12)

 • Inkább vállalta, hogy az Isten népével együtt elszenvedi a sanyargatást, mint hogy a bûn múló elõnyét élvezze. (Zsidóknak írt levél 11, 25)

 • Hittel keltek át a Vörös-tengeren, úgy, mint a szárazföldön, de amikor az egyiptomiak kísérelték ezt meg, elmerültek. (Zsidóknak írt levél 11, 29)


“O amor sem temor torna-se presunção.” São Padre Pio de Pietrelcina