Fundar 77 Resultados para: házából

 • "Hallgassatok ide, Jákob háza, és ti mindnyájan, akik Izrael házából megmaradtatok, akiket anyátok méhétõl fogva hordozok, akiknek terhét az anyaöltõl kezdve viselem. (Izajás könyve 46, 3)

 • Ezt mondja az Úr, Izrael Istene: Szövetséget kötöttem atyáitokkal, amikor kihoztam õket Egyiptom földjérõl, a szolgaság házából. Így rendelkeztem: (Jeremiás könyve 34, 13)

 • Ezért szólj hozzájuk, és mondd meg nekik: Ezt mondja az Úr, az Isten: Izrael házából mindenkinek, akinek a szíve bálványokhoz tapad, s aki ahhoz ragaszkodik, ami bûnbe viszi, de azért mégis a prófétához fordul, annak én, az Úr felelek, tömérdek bálványa ellenére, (Ezekiel könyve 14, 4)

 • Mert Izrael házából mindenkinek s minden Izraelben lakó idegennek, aki eltávolodott tõlem, akinek a szíve bálványokhoz tapad, és ragaszkodik ahhoz, ami bûnbe vitte, de azért mégis a prófétához fordul, hogy megkérdezzen, annak én, az Úr, magam felelek. (Ezekiel könyve 14, 7)

 • Erre elõhozták az arany- és ezüstedényeket, amelyeket a jeruzsálemi templomból, az Isten házából hurcoltak el. Belõlük ittak a király és fõemberei, feleségei és mellékfeleségei. (Dániel könyve 5, 3)

 • Eltûnt az étel- és italáldozat az Úr házából, gyászba öltöztek a papok, az Úr szolgái. (Joel könyve 1, 9)

 • Papok, öltsetek gyászt és sírjatok, oltár szolgái, jajgassatok! Gyertek, s virrasszatok, zsákruhában, Istenemnek szolgái! Mert eltûnt Istenetek házából az étel- és italáldozat. (Joel könyve 1, 13)

 • Ugye, szemünk láttára ragadták el Istenünk házából az ételt, a vigasságot és az örömet? (Joel könyve 1, 16)

 • Azon a napon új bor fakad a hegyekbõl, tej folyik a halmokból, Júda minden folyójának víz árasztja el a medrét. Forrás fakad az Úr házából, és megöntözi az Akácok-völgyét. (Joel könyve 4, 18)

 • Jákob háza tûz lesz, József háza láng, Ézsau háza pedig szalma: felgyújtják és megemésztik. Nem menekül meg senki Ézsau házából - az Úr mondta ezt. (Abdiás könyve 1, 18)

 • Talán az, hogy kihoztalak Egyiptom földjérõl, kiszabadítottalak a szolgaság házából? Hogy Mózest, Áront és Mirjámot küldtem elõtted? (Mikeás könyve 6, 4)

 • Osztályrészül jutsz majd annak, aki megmarad Júda házából. Kihajtanak oda legeltetni, este pedig lepihennek Askelon házai között, mert az Úr, az õ Istenük meglátogatja õket, és jóra fordítja sorsukat." (Szofoniás könyve 2, 7)


“E’ na dor que o amor se torna mais forte.” São Padre Pio de Pietrelcina