1. Halljátok hát az Úr szavát! Rajta! Szállj perbe a hegyek elõtt, a halmok hallják meg szavadat!

2. Halljátok meg az Úr panaszát, hegyek és ti, erõs alapjai a földnek! Mert perbe száll az Úr népével, vádbeszédet mond Izrael ellen.

3. "Népem! Mit vétettem neked? Mi eshetett nehezedre? Felelj nekem!

4. Talán az, hogy kihoztalak Egyiptom földjérõl, kiszabadítottalak a szolgaság házából? Hogy Mózest, Áront és Mirjámot küldtem elõtted?

5. Népem! Emlékezz csak, mi volt Baláknak, Moáb királyának a terve? És mit felelt neki Bileám, Beor fia? ..... Sittimtõl Gilgálig, hogy megismerd az Úrnak igazságos tetteit."

6. "Mivel állhatok az Úr elé, mivel borulhatok a magasságos Isten elé? Álljak oda égõáldozatokkal, egyesztendõs borjakkal?

7. Kosok ezreiben telik-e az Úrnak kedve, vagy áradó olajpatakokban? Feláldozzam-e elsõszülöttemet vétkemért, méhem gyümölcsét saját bûnömért?

8. "Megmondták neked, ó ember, mi a jó, és mit kíván tõled az Úr: Semmi mást, mint hogy váltsd tettekre az igazságot, szeresd hûségesen, és járj alázatosan a te Isteneddel."

9. Íme az Úr szava! Ezt üzeni a városnak: Halljátok meg, törzs és akik egybegyûltetek!

10. Eltûrhetem-e a hamis mércét, a kicsire szabott, gyûlöletes mérõt?

11. Jogosnak tarthatom-e a hamis mérleget, és a zacskóban a hamis súlyokat?

12. A gazdagok eltelnek erõszakkal, a lakosok hazugságot beszélnek.

13. Azért hozzáláttam, hogy sújtsalak, hogy pusztítsalak a bûneid miatt.

14. Eszel majd, de nem lakol jól soha; amit félre teszel, azt nem mentheted meg, s ha megmented is, kiszolgáltatom a kardnak.

15. Vetsz majd, de nem aratsz, sajtolod az olajat, a mustot, de olajjal nem kened magad, és nem iszol a borból.

16. Omri törvényeit követed és Acháb házának tetteit; szándékaik szerint jársz el, hogy intõ példává tegyelek, lakóidat meg nevetség tárgyává, hogy viseljétek a népek gyalázkodását.

“Invoquemos sempre o auxílio de Nossa Senhora.” São Padre Pio de Pietrelcina