1. Ez Ádám utódainak könyve: Amikor Isten Ádámot teremtette, Istenhez hasonlónak alkotta.

2. Férfinak és nõnek teremtette õket, megáldotta, s azon a napon, amelyen alkotta, embernek nevezte õket.

3. Amikor Ádám 130 esztendõs volt, magához hasonló, saját képmása szerinti fiút nemzett, akit Szetnek hívott.

4. Ádám Szet születése után még 800 évig élt, s fiai meg lányai születtek.

5. Ádám egész életkora 930 esztendõt tett ki, akkor halt meg.

6. Szet 105 éves korában nemzette Enost.

7. Szet Enos születése után még 807 évig élt, s fiai meg lányai születtek.

8. Szet egész életkora 912 évet tett ki, akkor halt meg.

9. Enos 90 éves korában nemzette Kenant.

10. Enos Kenan születése után még 815 évig élt, és fiai meg lányai születtek.

11. Enos egész életkora 905 évet tett ki, akkor halt meg.

12. Kenan 70 esztendõs korában nemzette Mahalaleelt.

13. Kenan Mahalaleel születése után még 840 évig élt, és fiai meg lányai születtek.

14. Kenan egész életkora 910 évet tett ki, akkor halt meg.

15. Mahalaleel 65 éves korában nemzette Járedet.

16. Mahalaleel Járed születése után még 830 évig élt, és fiai meg lányai születtek.

17. Mahalaleel egész életkora 895 évet tett ki, akkor halt meg.

18. Járed 162 éves korában nemzette Hénochot.

19. Járed Hénoch születése után még 800 évig élt, és fiai meg lányai születtek.

20. Járed egész életkora 962 évet tett ki, akkor halt meg.

21. Hénoch 65 éves korában nemzette Metuselachot.

22. Hénoch Isten színe elõtt járt. Hénoch Metuselach születése után még 300 évig élt, és fiai meg lányai születtek.

23. Hénoch egész életkora 365 évet tett ki.

24. Isten színe elõtt járt, aztán nem volt többé, mert Isten elvitte.

25. Metuselach 187 éves korában nemzette Lámechet.

26. Metuselach Lámech születése után még 782 évet élt, és fiai meg lányai születtek.

27. Metuselach egész életkora 969 esztendõ volt, akkor halt meg.

28. Lámech 182 éves volt, amikor fia született.

29. A Noé nevet adta neki, "mert - úgymond - ez hoz nekünk vigasztalást, amikor kezünk fáradságos munkájával mûveljük a földet, amit az Úr megátkozott."

30. Lámech Noé születése után még 595 évig élt, és fiai meg lányai születtek.

31. Lámech egész életkora 777 évet tett ki, akkor halt meg.

32. Noé 500 éves volt, akkor nemzette Szemet, Kámot és Jáfetet.

“A oração é a efusão de nosso coração no de Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina