1. Izrael fiai közül vedd magad mellé Áront és fiait, hogy mint papok szolgáljanak nekem. Áron, valamint Nadab, Abihu, Eleazár és Itamár, Áron fiai.

2. Áronnak, a bátyádnak csinálj szent ruhákat dicsõségül és ékességül.

3. Beszélj minden mûvészethez értõ emberrel, akiket mûvészi képességgel áldottam meg. Õk készítsék el Áron ruháit, hogy fel lehessen kenni és hogy mint pap, nekem szolgálhasson.

4. A következõ ruhákat készítsék el: a melltáskát, az efodot, a felsõ köntöst, a hímzett vászoninget, a fejkendõt és az övet.

5. Készítsenek tehát bátyád, Áron számára és a fiai számára szent ruhákat, hogy õ mint pap szolgáljon nekem. Használjanak hozzá aranyat, vörös és kék bíbort, karmazsint és bisszust.

6. Az efodot készítsék aranyból, vörös és kék bíborból, karmazsinból és sodrott szálú lenbõl, mûvészi hímzéssel.

7. Két összefûzött vállpántból álljon, s a két végén legyen összekötve.

8. A rögzítésre szolgáló kötés ugyanolyan szövet legyen, alkosson vele egy darabot, készüljön aranyból, vörös és kék bíborból, karmazsinból és sodrott szálú lenbõl.

9. Végy továbbá két karneolkövet, vésd bele Izrael fiainak nevét,

10. hat nevet az egyik kõbe, hat nevet a másik kõbe, születésük sorrendje szerint.

11. Kõmetszõ munkával, a pecsétvésnök módszerével kell Izrael fiainak a nevét a két kõbe belevésni, és azokat aranyfoglalatba tenni.

12. Azután illeszd a két követ az efod vállpántjába, mint Izrael fiaira emlékeztetõ köveket. Áron viselje a vállán a nevüket emlékeztetõül az Úr elõtt.

13. Csinálj továbbá egy arany rózsadíszt

14. és két láncocskát tiszta aranyból. Olyanok legyenek, mint a csavart zsineg, és ezeket a csavart alakú láncocskákat erõsítsd a rózsadíszre.

15. Készítsd el a kinyilatkoztatás melltáskáját is mûvészi munkával. Olyan munka legyen, mint az efod: aranyból, vörös és kék bíborból, karmazsinból és sodrott szálú lenbõl.

16. Legyen négyszögletes és bélelt, arasznyi széles és hosszú.

17. Négy sorba rakj rá drágaköveket. Az elsõ sorban legyen karneol, topáz, smaragd;

18. a második sorban rubin, zafír, jáspis;

19. a harmadik sorban jácint, achát, ametiszt;

20. a negyedik sorban krizolit, karneol és ónix. Mindegyik legyen aranyba foglalva.

21. Izrael fiai nevének megfelelõen tizenkét kõ legyen. A nevek sorrendje szerint mindegyikbe vésd bele mûvészien a tizenkét törzs egy-egy nevét.

22. A tiszta aranyból készült sodrott formájú láncocskákat erõsítsd rá a melltáskára.

23. Erõsíts még a melltáskára két aranykarikát, és a két karikát helyezd a melltáska két felsõ sarkára.

24. A két aranyláncocskát kösd bele a melltáska két sarkán levõ karikákba.

25. A láncocskák másik két végét erõsítsd a két rózsadíszre, s ezeket illeszd az efod vállpántjaira, elõre.

26. Csinálj két másik aranykarikát is, és ezeket erõsítsd a melltáska két alsó sarkára, a belsõ, az efod felé esõ szélére.

27. Csinálj még két aranykarikát, és azokat erõsítsd az efod két vállpántjára, elõre, közvetlenül az érintkezésük helye mellé, az efod kötése fölé.

28. A melltáska karikáit vörös és kék bíborzsineggel kösd az efod karikáihoz úgy, hogy a melltáska az efod kötése fölött feküdjék és ne csússzon le az efodról.

29. Áron így hordozza a szíve fölött Izrael fiainak neveit, amelyek a kinyilatkoztatás melltáskáján vannak, valahányszor belép a szentélybe. Így az állandó emlékeztetõ lesz az Úr elõtt.

30. A kinyilatkoztatás melltáskájába tedd bele az urimot és tummimot. Ezek feküdjenek Áron szívén, amikor az Úr elé lép, s így Áron hordozza mindig a szívén az Izrael fiainak adott kinyilatkoztatást.

31. Csináld meg az efodhoz tartozó felsõ köntöst is kék bíborból.

32. A közepén legyen nyílás a fej számára, a kivágás körül legyen hímzett szegély. A kivágás olyan legyen, mint a páncélingé, hogy be ne szakadjon.

33. Az alsó szegélyére körös-körül tégy gránátalmához hasonló díszeket, vörös és kék bíborból, karmazsinból, sodrott szálú lenbõl, és közéjük körös-körül aranycsengettyûket olyan formán,

34. hogy az aranycsengettyûk és a gránátalmák a szegélyen körben váltakozzanak.

35. Áron viselje ezt, és ebben lássa el a szolgálatot. Lehessen hallani a hangját is, ha bemegy a szentélybe az Úr elé, vagy ha kijön. Különben meg kellene halnia.

36. Csinálj továbbá egy lemezt tiszta aranyból, s vésd rá a pecsétmetszõ írásával: "az Úr fölszenteltje".

37. Erõsítsd két bíborzsinórra és illeszd a fejkendõre, a fejkendõ elejére.

38. Áron viselje azt a homlokán, s így magára veszi mindazokat a tökéletlenségeket, amelyek hozzátapadnak mindenhez, amit Izrael fiai Istennek felajánlanak: minden áldozatukhoz. Áron viselje azt mindig a homlokán, hogy így lehívja rájuk Isten irgalmát.

39. A vászoninget finom lenbõl készítsd, a fejkendõt is finom lenbõl, s az öv legyen kihímezve.

40. Áron fiai számára készíts felsõ köntöst, övet és fejkendõt dicsõségül és ékességül.

41. Ezeket add rá bátyádra, Áronra és a fiaira. Kend fel õket, iktasd be és szenteld fel, hogy mint papok szolgáljanak nekem.

42. Készíts nekik vászonnadrágot is, hogy befödjék meztelenségüket a csípõtõl a combig.

43. Áron és fiai viseljék ezeket, amikor bemennek a találkozás sátorába, vagy amikor az oltárhoz lépnek, hogy ellássák a szolgálatot a szentélyben. Így nem vonnak vétket magukra és nem lakolnak halállal. Örök törvény ez Áron és utódai számára.

“Enquanto estivermos vivos sempre seremos tentados. A vida é uma contínua luta. Se às vezes há uma trégua é para respirarmos um pouco.” São Padre Pio de Pietrelcina