Found 581 Results for: nekem

 • Jézus rászólt Péterre: "Tedd hüvelyedbe kardodat! Ne ürítsem ki a kelyhet, amelyet az Atya adott nekem?" (János evangéliuma 18, 11)

 • Pilátus kérdõre vonta: "Nekem nem felelsz? Hát nem tudod, hogy hatalmam van rá, hogy szabadon bocsássalak, de hatalmam van arra is, hogy keresztre feszíttesselek?" (János evangéliuma 19, 10)

 • Mária Magdolna elment, és hírül adta a tanítványoknak: "Láttam az Urat, s ezt mondta nekem." (János evangéliuma 20, 18)

 • Az élet útját mutattad meg nekem, és örömmel töltesz el színed elõtt. (Apostolok Cselekedetei 2, 28)

 • A nép fölött azonban, amelynek rabszolgái lesznek, ítéletet tartok - mondta az Úr -, õk meg kivonulnak, és ezen a helyen nekem fognak szolgálni. (Apostolok Cselekedetei 7, 7)

 • Erre az Isten elfordult tõlük, és hagyta, hogy az égi sereg szolgálatára adják magukat, amint meg van írva a próféták könyvében: Vajon mutattatok-e be nekem véres és égõáldozatokat negyven esztendõn át a pusztában, Izrael háza? (Apostolok Cselekedetei 7, 42)

 • Az ég az én trónom, s a föld lábam alatt a zsámoly. Milyen házat építhetnétek nekem - mondja az Úr -, vagy hol lehetne pihenõhelyem? (Apostolok Cselekedetei 7, 49)

 • "Adjatok nekem is olyan hatalmat - mondta -, hogy akire csak ráteszem a kezem, megkapja a Szentlelket." (Apostolok Cselekedetei 8, 19)

 • "Hogyan érthetném - felelte -, ha nincs, aki megmagyarázza nekem?" Aztán arra kérte Fülöpöt, hogy szálljon fel és üljön mellé. (Apostolok Cselekedetei 8, 31)

 • így szólt hozzájuk: "Jól tudjátok, hogy mennyire tilos zsidó férfinak pogánnyal érintkeznie vagy vele tartania. De nekem az Isten megmutatta, hogy egy embert sem szabad közönségesnek vagy tisztátalannak tartani. (Apostolok Cselekedetei 10, 28)

 • Én szabadkoztam: Szó sem lehet róla, Uram, hisz nekem soha semmi közönséges és tisztátalan nem volt még a számban. (Apostolok Cselekedetei 11, 8)

 • Egy nap, amikor az istentiszteletet tartották és böjtöltek, így szólt hozzájuk a Szentlélek: "Rendeljétek nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyet szántam nekik!" (Apostolok Cselekedetei 13, 2)


“Que Jesus o mergulhe no esplendor da Sua imortal juventude.” São Padre Pio de Pietrelcina