Found 581 Results for: nekem

 • Ki vádolhat bûnnel közületek? Ha meg az igazságot hirdetem, miért nem hisztek nekem? (János evangéliuma 8, 46)

 • Atyám adta õket nekem, s õ mindenkinél nagyobb: Atyám kezébõl nem ragadhat ki senki semmit. (János evangéliuma 10, 29)

 • Ha nem Atyám tetteit viszem végbe, ne higgyetek nekem. (János evangéliuma 10, 37)

 • De ha azokat viszem végbe, akkor ha nekem nem hisztek, higgyetek a tetteknek, hogy végre lássátok és értsétek: az Atya bennem van s én az Atyában vagyok." (János evangéliuma 10, 38)

 • Aki nekem szolgál, az engem kövessen, s ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is. Aki nekem szolgál, azt megtiszteli az Atya. (János evangéliuma 12, 26)

 • Kinyilatkoztattam nevedet az embereknek, akiket a világból nekem adtál. A tieid voltak, s nekem adtad õket, és megtartották tanításodat. (János evangéliuma 17, 6)

 • Most már tudják, hogy minden, amit nekem adtál, tõled van. (János evangéliuma 17, 7)

 • Értük könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, (János evangéliuma 17, 9)

 • Én nem maradok tovább a világban, de õk a világban maradnak, én meg visszatérek hozzád. Szent Atyám, tartsd meg õket a nevedben, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. (János evangéliuma 17, 11)

 • Amíg velük voltam, megõriztem õket a nevedben, akiket nekem adtál. Megõriztem õket, senki más nem veszett el közülük, csak a kárhozat fia, így beteljesedett az Írás. (János evangéliuma 17, 12)

 • Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol vagyok, s lássák dicsõségemet, amelyben részesítettél, mivel már a világ teremtése elõtt szerettél. (János evangéliuma 17, 24)

 • Így beteljesedett, amit mondott: "Senkit sem vesztettem el azok közül, akiket nekem adtál." (János evangéliuma 18, 9)


“Invoquemos sempre o auxílio de Nossa Senhora.” São Padre Pio de Pietrelcina