Found 734 Results for: kell

 • De el kell hoznotok hozzám legfiatalabb testvéreteket. Akkor állítástok igazolódik és nem kell meghalnotok." Azok úgy tettek. (Teremtés könyve 42, 20)

 • De az az ember, aki az országnak parancsol, azt válaszolta, hogy ebbõl tudom majd meg, hogy becsületes emberek vagytok: Egynek a testvérek közül itt kell maradnia, ti azonban vegyétek a gabonát, ami éhes családotoknak kell, és menjetek. (Teremtés könyve 42, 33)

 • De a legfiatalabb testvéreteket el kell hoznotok hozzám. Ebbõl fogom megtudni, hogy nem vagytok kémek, hanem becsületes emberek. Akkor visszaadom testvéreteket és szabadon járhattok az országban." (Teremtés könyve 42, 34)

 • Én magam kezeskedem érte, az én kezemtõl kell õt követelned. Ha én nem hozom vissza és nem állítom eléd, akkor egész életemen át viselem elõtted a felelõsséget. (Teremtés könyve 43, 9)

 • Atyjuk, Izrael így szólt hozzájuk: "Ha már meg kell történni, ezt tegyétek: Vigyetek a föld legjobb termékeibõl valamit magatokkal zsákjaitokban és adjatok annak az embernek ajándékul egy kevés balzsamot, mézet, gumit, illatos gyantát, pisztáciabogyót és mandulát. (Teremtés könyve 43, 11)

 • Továbbá vigyetek kétszer annyi pénzt magatokkal, mivel vissza kell vinnetek azt a pénzt is, ami a zsákotokban volt. Talán elnézték a dolgot. (Teremtés könyve 43, 12)

 • De a termés ötödét be kell szolgáltatnotok a fáraónak. A többi négyötöd a tietek marad vetõmagnak és eltartani gyermekeiteket." (Teremtés könyve 47, 24)

 • József tehát rendeletet hozott, ami mai napig terheli a földbirtokot Egyiptomban, hogy az ötödrészt be kell szolgáltatni a fáraónak. Csak a papok földje nem került a fáraó birtokába. (Teremtés könyve 47, 26)

 • Atyám esküt vett ki tõlem és azt mondta: "Nézd, nekem meg kell halnom. Temessetek el saját sírboltomban Kánaán földjén, amelyet ott készítettem." Most tehát fel szeretnénk oda menni, hogy eltemessem atyámat, azután ismét visszatérek." (Teremtés könyve 50, 5)

 • Azután még ezt mondta Isten Mózesnek: "Jahve, atyáitok Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene, Jákob Istene küldött hozzátok. Ez az én nevem minden idõkre, s így kell neveznetek nemzedékrõl nemzedékre." (Kivonulás könyve 3, 15)

 • Menj csak, majd segítek a beszédben, s azt fogod hirdetni, amit mondanod kell." (Kivonulás könyve 4, 12)

 • Beszélj vele és add szavaidat a szájába. Én majd téged is, õt is segítelek a beszédben, és megtanítlak benneteket arra, mit kell tennetek. (Kivonulás könyve 4, 15)


“Não se desencoraje, pois, se na alma existe o contínuo esforço de melhorar, no final o Senhor a premia fazendo nela florir, de repente, todas as virtudes como num jardim florido.” São Padre Pio de Pietrelcina