Found 734 Results for: kell

 • Ha a lopott állatot még élve megtalálják nála, akár szarvasmarha, akár szamár vagy juh, a kétszeresét kell visszaadni. (Kivonulás könyve 22, 3)

 • Ha a tûz elterjed, eléri a bozótot, s elpusztítja a kéverakást, az álló termést vagy a szántóföldet, akkor annak, aki a tüzet rakta, kártérítést kell fizetnie. (Kivonulás könyve 22, 5)

 • Ha valaki pénzt vagy tárgyakat rábíz másra megõrzés végett, s azt ellopják az illetõ házából, akkor a tolvajnak, ha elfogják, kétszeres kártérítést kell fizetnie. (Kivonulás könyve 22, 6)

 • Minden olyan bûncselekménynél, amely szarvasmarhára, szamárra, juhra, ruhára vagy bármilyen más elveszett dologra vonatkozik, amelyrõl valaki azt állítja, hogy az övé, a vitát Isten elé kell hozni. Akit Isten bûnösnek nyilvánít, az fizessen kétszeres kártérítést a másiknak. (Kivonulás könyve 22, 8)

 • akkor az Úr elõtti eskü döntsön kettõjük között, hogy az illetõ nem vette el a másikét. A tulajdonos vigye el, ami megmaradt, a másiknak nem kell kártérítést fizetnie. (Kivonulás könyve 22, 10)

 • Ha vadállat tépte szét és ezt bizonyítani tudja, akkor a kárt nem kell megtérítenie. (Kivonulás könyve 22, 12)

 • Ha a tulajdonos jelen volt, nem kell kártérítést fizetnie. Ha a tulajdonos kölcsönzõ, akkor kapja meg a kölcsönzési díjat. (Kivonulás könyve 22, 14)

 • Aki más isteneknek áldozatot mutat be, azon be kell tölteni az átkot. (Kivonulás könyve 22, 19)

 • Így kell tenned szarvasmarháddal és juhoddal is. De az elsõszülött hét napig maradjon anyjánál, s csak a nyolcadik napon ajánld fel nekem. (Kivonulás könyve 22, 29)

 • Így szólt Mózeshez: "Menj fel az Úrhoz: te és Áron, továbbá Nadab és Abihu, meg hetvenen Izrael vénei közül. De már messze le kell borulnotok. (Kivonulás könyve 24, 1)

 • Csinálj hozzá hét mécsest. A mécseseket úgy kell ráhelyezni, hogy az elõtte levõ teret megvilágítsák. (Kivonulás könyve 25, 37)

 • Így kell megcsinálni minden deszkát. Délnek, a hajlék déli oldalára húsz deszkát kell helyezni. (Kivonulás könyve 26, 18)


“Que Maria sempre enfeite sua alma com as flores e o perfume de novas virtudes e coloque a mão materna sobre sua cabeça. Fique sempre e cada vez mais perto de nossa Mãe celeste, pois ela é o mar que deve ser atravessado para se atingir as praias do esplendor eterno no reino do amanhecer.” São Padre Pio de Pietrelcina