Found 1019 Results for: elõtt

 • Ezzel igazolom magam azok elõtt, akik felelõsségre vonnak. (Korintusiaknak írt I. levél 9, 3)

 • A zsidók elõtt zsidóvá váltam, hogy megnyerjem a zsidókat. A törvény alá rendeltek között a törvény alárendeltje lettem - noha magam nem vagyok a törvénynek alárendelve -, csak hogy megnyerjem azokat, akik a törvény alárendeltjei. (Korintusiaknak írt I. levél 9, 20)

 • Akinek ti megbocsáttok, annak én is. Krisztus színe elõtt már meg is bocsátottam neki kedvetekért, ha egyáltalán volt még mit megbocsátanom. (Korintusiaknak írt II. levél 2, 10)

 • Mi nem tartozunk azok közé, akik Isten tanításával nyerészkednek, hanem õszintén, mintegy az Istenbõl beszélünk, az Isten színe elõtt Krisztusban. (Korintusiaknak írt II. levél 2, 17)

 • Mindnyájunknak meg kell ugyanis jelennünk Krisztus ítélõszéke elõtt, hogy ki-ki megkapja, amit testi életében kiérdemelt, aszerint, hogy jót vagy gonoszat tett-e. (Korintusiaknak írt II. levél 5, 10)

 • Mivel az Úr félelme átjár bennünket, igyekszünk meggyõzni az embereket, hiszen az Isten ismer minket, és remélem, hogy a ti lelkiismeretetek elõtt is tisztán állunk. (Korintusiaknak írt II. levél 5, 11)

 • Ha tehát írtam is nektek, nem a sértõ és nem a sértett miatt tettem, hanem, hogy nyilvánvalóvá váljon értünk való buzgalmatok az Isten elõtt. (Korintusiaknak írt II. levél 7, 12)

 • A becsületre ugyanis vigyázunk nemcsak Isten, hanem az emberek elõtt is. (Korintusiaknak írt II. levél 8, 21)

 • Tanúsítsatok szeretetet irántuk, és bizonyítsátok be az egyházak színe elõtt, hogy a veletek való dicsekvésem nem alaptalan. (Korintusiaknak írt II. levél 8, 24)

 • Megint azt hihetitek, hogy mentegetõzünk elõttetek, pedig Isten színe elõtt Krisztusban beszélünk, mégpedig mindent a ti épülésetekre, szeretteim. (Korintusiaknak írt II. levél 12, 19)

 • Amit itt írok, Isten elõtt mondom, nem hazugság. (Galatáknak írt levél 1, 20)

 • Amikor tehát láttam, hogy viselkedésük nem egyezik az evangélium tanításával, mindnyájuk elõtt megmondtam Péternek: Ha te zsidó létedre pogány módon, és nem zsidó szokás szerint élsz, hogyan kényszerítheted a pogányokat, hogy zsidó szokásokat kövessenek? (Galatáknak írt levél 2, 14)


“Seja modesto no olhar.” São Padre Pio de Pietrelcina