Found 1019 Results for: elõtt

 • Némely ember vétke nyilvánvaló már az ítélet elõtt is, másoké viszont csak azután derül ki. (Timóteusnak írt I. levél 5, 24)

 • Akinek pedig hívõ gazdája van, ne hanyagolja el kötelességét azért, mert testvére, hanem annál szívesebben szolgáljon neki, hogy hívõ, így az Isten elõtt kedves és törekszik a jóra. Ezt tanítsd, erre buzdíts! (Timóteusnak írt I. levél 6, 2)

 • Vívd meg a hit jó harcát, szerezd meg az örök életet, hiszen erre kaptál hivatást, s erre tetted le számos tanú elõtt az igaz hitvallást. (Timóteusnak írt I. levél 6, 12)

 • Felszólítalak az Isten nevében, aki mindeneket éltet, és Krisztus Jézus nevében, aki Poncius Pilátus elõtt tanúságot tett az igazság mellett, (Timóteusnak írt I. levél 6, 13)

 • Törekedj rá, hogy az Isten színe elõtt megbízható maradj, munkás, akinek nincs miért szégyenkeznie, s aki az igazság hirdetésében a helyes úton jár. (Timóteusnak írt II. levél 2, 15)

 • De sokra nem viszik, mert ostobaságuk mindenki elõtt nyilvánvalóvá válik, mint ahogy azoké is nyilvánvalóvá vált. (Timóteusnak írt II. levél 3, 9)

 • Siess, hogy a tél beállta elõtt ideérj! Köszöntenek Eubulusz, Pudensz, Linusz, Klaudia és a testvérek mind. (Timóteusnak írt II. levél 4, 21)

 • és az örök élet reményében, amelyet az igazmondó Isten õsidõk elõtt megígért, (Titusznak írt levél 1, 2)

 • amikor ezt mondja: Hirdetni foglak testvéreimnek, zengem dicséreted az egybegyûltek elõtt. (Zsidóknak írt levél 2, 12)

 • Semmilyen teremtett dolog nem marad elõtte rejtve; minden föl van fedve és nyitva van az elõtt, akinek számadással tartozunk. (Zsidóknak írt levél 4, 13)

 • Ezért amikor Isten az ígéret örökösei elõtt nagyobb nyomatékkal akarta igazolni elhatározása szilárdságát, esküvel vállalt kezességet. (Zsidóknak írt levél 6, 17)

 • Miután ugyanis Mózes - a törvény elõírása szerint - minden rendelkezést felolvasott az egész nép elõtt, vette a bakok és borjak vérét a vízzel, majd vörös gyapjúval és izsóppal meghintette magát a könyvet és az egész népet, (Zsidóknak írt levél 9, 19)


“Não se fixe voluntariamente naquilo que o inimigo da alma lhe apresenta.” São Padre Pio de Pietrelcina