Found 1164 Results for: aztán

 • Sefámtól a határ folytatódjék Ribla felé, Ajintól keletre. Aztán húzódjék a határ tovább, míg lefelé lejtve keleten el nem éri Kinneret tavát. (Számok könyve 34, 11)

 • Aztán ezt mondta az Úr Mózesnek: (Számok könyve 34, 16)

 • Aztán, amikor eljön Izrael fiainak a jubileumi éve, örökrészüket végérvényesen annak a törzsnek az örökrészéhez csatolják, amelyhez (a házasság révén) tartoznak, atyáink törzsének örökrészébõl meg kiszakítják az õ örökrészüket." (Számok könyve 36, 4)

 • Aztán elindultunk Hórebtõl, s ahogy az Úr, a mi Istenünk parancsolta, átkeltünk azon a hatalmas és félelmetes pusztán, amint láttátok, az amoriták hegyvidéke felé tartva. (Második Törvénykönyv 1, 19)

 • Aztán így szólt hozzám az Úr. (Második Törvénykönyv 2, 2)

 • Aztán tovább vonultunk, elhagyva rokonainkat, Ézsau fiait, akik Szeirben laknak, az Arabába vivõ út mentén, (amely) Elat és Ecjon-Geber felõl vezet, tehát egy kanyarral Moáb pusztája felé vettünk irányt. (Második Törvénykönyv 2, 8)

 • Aztán meghódítottuk mind a városait, s minden városon betöltöttük az átkot, férfiakon, nõkön, gyerekeken egyaránt, nem hagytunk életben egyetlen egyet sem. (Második Törvénykönyv 2, 34)

 • Aztán útnak indultunk Básán irányában. Akkor Básán királya, Og kivonult Edreihez, hogy fölvegye velünk a harcot, egész hadinépével. (Második Törvénykönyv 3, 1)

 • Aztán elfoglaltuk összes városát, nem maradt hely, amelyet el ne foglaltunk volna: 60 város és Argob egész környéke alkotta Básánból Og birodalmát, (Második Törvénykönyv 3, 4)

 • Aztán Józsuénak meghagytam a következõket: "Szemeddel láttad, mit tett az Úr, a ti Istenetek ezzel a két királlyal. Ugyanígy fog bánni az Úr minden király országával odaát is, ahova majd vonulsz. (Második Törvénykönyv 3, 21)

 • Aztán az Úrhoz fordultam irgalomért könyörögve: (Második Törvénykönyv 3, 23)

 • E szavakat intézte hozzátok az Úr a hegyen, a sötét felhõ borította ég felé (felcsapó) lángok közül, zengõ hangon, amikor egybegyûltetek, semmi többet; aztán fölírta két kõtáblára és átadta nekem. (Második Törvénykönyv 5, 22)


“A meditação não é um meio para chegar a Deus, mas um fim. A finalidade da meditação é o amor a Deus e ao próximo.” São Padre Pio de Pietrelcina