Found 159 Results for: József

 • Ráchel fiai: József és Benjamin. (Teremtés könyve 35, 24)

 • Jákob családjának története a következõ: amikor József tizenhét esztendõs volt, bátyjaival együtt a juhokat õrizte. Mivel még fiatal volt, apja feleségeinek, Bilhának és Szilpának fiai mellé osztották be. József közölte apjával, ami rosszat azokról mondtak. (Teremtés könyve 37, 2)

 • A férfi így válaszolt: "Elmentek innét, hallottam, amikor mondták: menjünk Dotainba." József tehát elment testvérei után, és Dotainban megtalálta õket. (Teremtés könyve 37, 17)

 • Mihelyt József testvéreihez ért, azok levették József ujjas köntösét, ami rajta volt, (Teremtés könyve 37, 23)

 • Amikor Ruben késõbb ismét odament a ciszternához, József már nem volt benne. Megszaggatta ruháját, (Teremtés könyve 37, 29)

 • azért József kegyelmet talált szemében: neki kellett õt kiszolgálnia. Azután házának intézõjévé tette és egész vagyonát rábízta. (Teremtés könyve 39, 4)

 • Attól az idõtõl kezdve, hogy vagyonának intézõjévé tette, az Úr József miatt megáldotta az egyiptomi házát. Az Úr áldása volt mindenen, ami a házban és a mezõn az övé volt. (Teremtés könyve 39, 5)

 • Tehát egész vagyonát rábízta Józsefre, s nem törõdött semmivel, csak az étellel, amit evett. József amellett szép külsejû és szép arcú volt. (Teremtés könyve 39, 6)

 • József másnap reggel a börtönbe ment, s látta, hogy le vannak törve. (Teremtés könyve 40, 6)

 • "Álmot láttunk - felelték azok -, és nincs itt senki, aki megfejtené." József ezt mondta: "Az álom megfejtése nemde Isten dolga? De azért mondjátok el!" (Teremtés könyve 40, 8)

 • József azt felelte, hogy ez a jelentése: "A három vesszõ három napot jelent. (Teremtés könyve 40, 12)

 • József feleletül így szólt: "A megfejtés ez: a három kosár három napot jelent. (Teremtés könyve 40, 18)


“É preciso amar, amar e nada mais”. São Padre Pio de Pietrelcina