Found 63 Results for: Acháb

 • Aztán megtért atyáihoz Omri. Szamariában temették el. Fia, Acháb lett a király. (Királyok I. könyve 16, 28)

 • Omri fia, Acháb, Júda királyának, Azának 38. esztendejében lett király Izraelben. Omri fia, Acháb huszonkét évig uralkodott Izrael fölött, Szamariában. (Királyok I. könyve 16, 29)

 • S Acháb, Omri fia azt tette, ami gonosznak számít az Úr szemében, még sokkal inkább, mint elõdei. (Királyok I. könyve 16, 30)

 • Hosszú idõ elteltével, a harmadik esztendõben történt, hogy az Úr szólt Illéshez: "Menj, s jelenj meg Acháb színe elõtt, mert esõt hullatok a földre." (Királyok I. könyve 18, 1)

 • Illés tehát elment és megjelent Acháb színe elõtt. Az éhínség egyre nyomasztóbbá vált Szamariában. (Királyok I. könyve 18, 2)

 • Acháb ezért hívatta udvarmesterét, Obadjahut. Obadjahu buzgó követõje volt az Úrnak. (Királyok I. könyve 18, 3)

 • Acháb így szólt Obadjahuhoz: "Gyere, keressünk fel minden forrást és patakot az országban, hátha találunk füvet és megmenthetjük a lovakat és öszvéreket; nem hagyhatunk az állatok közül egyet sem elpusztulni." (Királyok I. könyve 18, 5)

 • Felosztották hát egymás közt az országot s bejárták, Acháb ment az egyik úton, Obadjahu a másikon. (Királyok I. könyve 18, 6)

 • De õ így válaszolt: "Mit vétettem, hogy Acháb kezére akarod adni szolgádat, hogy megöljön? (Királyok I. könyve 18, 9)

 • Obadjahu tehát elment Achábhoz és jelentette a dolgot. Acháb erre elindult Illés felé. (Királyok I. könyve 18, 16)

 • Amikor Acháb megpillantotta Illést, azt kérdezte: "Te vagy az, Izrael megrontója?" (Királyok I. könyve 18, 17)

 • Acháb tehát sorra üzent Izrael fiainak és összehívta a prófétákat is Kármel hegyén. (Királyok I. könyve 18, 20)


“Viva feliz. Sirva ao Senhor alegremente e com o espírito despreocupado.” São Padre Pio de Pietrelcina