Found 3 Results for: vjec

  • Tko c'e izbrojiti pijesak morski i kaplje kišne i dane vjec(nosti? (Knjiga Sirahova 1, 2)
  • Mudrost je stvorena prije svega ostalog, i misaon razbor vjec(an je. (Knjiga Sirahova 1, 4)

  • Svila je gnijezdo s temeljem vjec(nim me?u ljudima i bit c'e vjerna porodu njihovu. (Knjiga Sirahova 1, 15)

“Jesus está com você, e o Cireneu não deixa de ajudar-te a subir o Calvário.” São Padre Pio de Pietrelcina