Found 1131 Results for: nego

 • Starješina izabranoj Gospoði i djeci njezinoj koju ja ljubim u Istini - a ne samo ja nego i svi koji upoznaše Istinu - (Druga Ivanova poslanica 1, 1)

 • I sada te molim, Gospoðo, ne kao da ti novu zapovijed pišem, nego onu koju smo imali od poèetka: da ljubimo jedni druge. (Druga Ivanova poslanica 1, 5)

 • Èuvajte se da ne izgubite što ste stekli, nego da primite potpunu plaæu. (Druga Ivanova poslanica 1, 8)

 • Mnogo bih vam imao pisati, ali ne htjedoh na papiru i crnilom, nego se nadam da æu doæi k vama i iz usta u usta govoriti da radost vaša bude potpuna. (Druga Ivanova poslanica 1, 12)

 • Zato ako doðem, spoèitnut æu mu djela koja èini naklapajuæi zlobne rijeèi o nama. Ni to mu nije dosta, nego ne prima braæe, a onima koji bi to htjeli, brani i izgoni ih iz Crkve. (Treæa Ivanova poslanica 1, 10)

 • Ljubljeni! Ne nasljeduj zlo, nego dobro. Tko dobro èini, od Boga je; tko zlo èini, nije vidio Boga. (Treæa Ivanova poslanica 1, 11)

 • I anðele, koji nisu èuvali svojeg dostojanstva nego su ostavili svoje prebivalište, saèuvao je za sud velikoga Dana, okovane u mraku vjeènim okovima; (Poslanica Jude apostola 1, 6)

 • Kad se Mihael arkanðeo s ðavlom prepirao za tijelo Mojsijevo, nije se usudio izreæi pogrdan sud protiv njega, nego reèe: "Sprijeèio te Gospodin!" (Poslanica Jude apostola 1, 9)

 • Znam tvoju nevolju i siromaštvo - ali ti si bogat! - i pogrde od onih koji se nazivaju Židovima, a nisu, nego su sinagoga Sotonina. (Otkrivenje 2, 9)

 • nego - što imate, èvrsto držite dok ne doðem." (Otkrivenje 2, 25)

 • Evo, dovest æu neke iz sinagoge Sotonine - koji sebe zovu Židovi, a nisu, nego lažu - evo, prisilit æu ih da doðu da ti se do nogu poklone te upoznaju da te ja ljubim. (Otkrivenje 3, 9)

 • I zapovjeðeno im je da ne ude travi zemaljskoj nit ikojem zelenilu nit ikojem stablu, nego samo ljudima koji nemaju peèata Božjega na èelu. (Otkrivenje 9, 4)


“Comunguemos com santo temor e com grande amor.” São Padre Pio de Pietrelcina