Found 3448 Results for: kad

  • I plakat æe i naricati za njom kraljevi zemlje što su s njome bludnièili i raskošno živjeli kad gledali budu dim požara njezina. (Otkrivenje 18, 9)

  • I jedan snažan anðeo uze kamen, velik poput mlinskoga kamena, i baci ga u more govoreæi: "Tako æe silovito biti strovaljen Babilon, grad veliki, i nikada ga više biti neæe!" (Otkrivenje 18, 21)

  • A kad se navrši tisuæu godina, Sotona æe iz svoga zatvora biti pušten: (Otkrivenje 20, 7)

  • Ja, Ivan, èuo sam i vidio sve ovo. I kad sam to vidio i èuo, padoh pred noge anðelu koji mi to pokaza da mu se poklonim. (Otkrivenje 22, 8)


“Menosprezai vossas tentações e não vos demoreis nelas. Imaginai estar na presença de Jesus. O crucificado se lança em vossos braços e mora no vosso coração. Beijai-Lhe a chaga do lado, dizendo: ‘Aqui está minha esperança; a fonte viva da minha felicidade. Seguro-vos, ó Jesus, e não me aparto de vós, até que me tenhais posto a salvo’”. São Padre Pio de Pietrelcina