Found 5 Results for: hrabrost

  • Perzijce njena hrabrost osupnu, a Medijce smionost zaprepasti. (Judita 16, 10)

  • Oštre su strelice tvoje, narodi padaju pred tobom i kraljeve dušmane ostavlja hrabrost. (Psalmi 45, 6)

  • Kad je kralj iskusio židovsku hrabrost, pokuša varkama napadati njihove položaje. (Druga knjiga o Makabejcima 13, 18)

  • Zato je bolje biti kralj koji dokazuje svoju hrabrost, ili u kuæi korisna posuda kojom se vlasnik služi nego lažni bogovi; bolja su i vrata u kuæi koja èuvaju ono što je u njoj nego lažni bogovi; i drveni stup u kakvoj palaèi bolji je nego lažni bogovi. (Baruh 6, 58)

  • Pokrenut æe, s velikom vojskom, svoju snagu i hrabrost protiv kralja Juga. Kralj Juga krenut æe u rat s mnogom i moænom vojskom, ali neæe izdržati, jer æe se protiv njega skovati spletke. (Daniel 11, 25)


“Para mim, Deus está sempre fixo na minha mente e estampado no meu coração.” São Padre Pio de Pietrelcina