Found 771 Results for: Zemlji

 • Svakako, da je na zemlji, ne bi bio sveæenik jer postoje oni koji po Zakonu prinose darove. (Poslanica Hebrejima 8, 4)

 • Vjerom se kao pridošlica naseli u obeæanoj zemlji kao u tuðini, prebivajuæi pod šatorima s Izakom i Jakovom, subaštinicima istog obeæanja, (Poslanica Hebrejima 11, 9)

 • U vjeri svi su oni umrli, a da nisu zadobili obeæanja, veæ su ih samo izdaleka vidjeli i pozdravili priznavši da su stranci i pridošlice na zemlji. (Poslanica Hebrejima 11, 13)

 • Pazite da ne odbijete Onoga koji vam govori! Jer ako ne umakoše oni što su odbili onoga koji je na zemlji davao upute, kudikamo æemo manje mi ako se okrenemo od Onoga koji ih daje s nebesa. (Poslanica Hebrejima 12, 25)

 • Raskošno ste na zemlji i razvratno živjeli, utoviste srca svoja za dan klanja! (Jakovljeva poslanica 5, 5)

 • Ilija bijaše èovjek baš kao i mi; usrdno se pomoli da ne bude kiše i kiše nije bilo na zemlji tri godine i šest mjeseci. (Jakovljeva poslanica 5, 17)

 • I nitko - ni na nebu, ni na zemlji, ni pod zemljom - nije mogao otvoriti knjige i pogledati u nju. (Otkrivenje 5, 3)

 • I vidjeh: posred prijestolja i èetiriju biæa i posred starješina stoji, kao zaklan, Jaganjac sa sedam rogova i sedam oèiju, to jest sedam duhova Božjih, po svoj zemlji poslanih. (Otkrivenje 5, 6)

 • uèinio si ih Bogu našemu kraljevstvom i sveæenicima i kraljevat æe na zemlji." (Otkrivenje 5, 10)

 • I zaèujem: sve stvorenje, i na nebu, i na zemlji, i pod zemljom, i u moru - sve na njima i u njima govori: "Onomu koji sjedi na prijestolju i Jaganjcu blagoslov i èast, i slava i vlast u vijeke vjekova!" (Otkrivenje 5, 13)

 • I vidjeh drugoga jednog anðela gdje uzlazi od istoka sunèeva s peèatom Boga živoga. On povika iza glasa onoj èetvorici anðela kojima bi dano nauditi zemlji i moru: (Otkrivenje 7, 2)

 • "Ne udite ni zemlji ni moru ni drveæu dok ne opeèatimo sluge Boga našega na èelima!" (Otkrivenje 7, 3)


“Para consolar uma alma na sua dor, mostre todo o bem que ela ainda pode fazer”. São Padre Pio de Pietrelcina