Found 234 Results for: Zapovijedi

 • Sinovi Izraelovi tako uèine. Po faraonovoj zapovijedi Josip im dade kola i popudbinu. (Knjiga Postanka 45, 21)

 • Sva izraelska zajednica po Jahvinoj zapovijedi krene dalje iz pustinje Sina. Utabore se kod Refidima. Tu nije bilo vode da narod pije. (Knjiga Izlaska 17, 1)

 • a iskazujem milosrðe tisuæama koji me ljube i vrše moje zapovijedi. (Knjiga Izlaska 20, 6)

 • Tu æu se ja s tobom sastajati i ozgo æu ti, iznad Pomirilišta - izmeðu ona dva kerubina što su na Kovèegu ploèa Svjedoèanstva - saopæavati sve zapovijedi namijenjene Izraelcima." (Knjiga Izlaska 25, 22)

 • Mojsije ostade ondje s Jahvom èetrdeset dana i èetrdeset noæi. Niti je kruha jeo niti je vode pio. Tada je na ploèe ispisao rijeèi Saveza - Deset zapovijedi. (Knjiga Izlaska 34, 28)

 • Vršite moje naredbe; vršite moje zapovijedi; prema njima hodite. Ja sam Jahve, Bog vaš. (Levitski zakonik 18, 4)

 • Zato držite moje zapovijedi; nemojte se podavati ni jednome od onih odvratnih obièaja što su se održavali prije vas; tako se njima neæete oneèistiti. Ja sam Jahve, Bog vaš!'" (Levitski zakonik 18, 30)

 • Držite moje zapovijedi! Ne daj svome blagu da se pari s drugom vrstom. Svoga polja ne zasijavaj dvjema vrstama sjemena. Ne stavljaj na se odjeæe od dvije vrste tkanine. (Levitski zakonik 19, 19)

 • "Moje zapovijedi držite i vršite ih. Ja sam Jahve! (Levitski zakonik 22, 31)

 • "Budete li živjeli prema mojim zakonima, održavali moje zapovijedi i u djelo ih provodili, (Levitski zakonik 26, 3)

 • "Ali ako me ne poslušate i u djelo ne provedete sve ove moje zapovijedi; (Levitski zakonik 26, 14)

 • ako odbacite moje zakone, pogazite moje naredbe i prekršite moj Savez, ne provodeæi u djelo sve moje zapovijedi, (Levitski zakonik 26, 15)


O Pai celeste está sempre disposto a contentá-lo em tudo o que for para o seu bem”. São Padre Pio de Pietrelcina