Found 167 Results for: Gospodina

 • Zato neka se snaga moga Gospodina uzvisi, kako si najavio rekavši: (Knjiga Brojeva 14, 17)

 • Vidjevši ona mnoga jela, rekoh sinu: "Idi i dovedi jednoga od naše braæe na koga naiðeš a koji se sjeæa Gospodina. Eto, èekat æu te!" (Tobija 2, 2)

 • Svakog dana, sine, sjeti se Gospodina Boga našega; nemoj griješiti ili kršiti njegovih zapovijedi. Èini pravedna djela svega svog vijeka i ne kroèi putovima nepravde. (Tobija 4, 5)

 • U dan nevolje tražim Gospodina, noæu mi se ruka neumorno pruža k njemu, ne može se utješit' duša moja. (Psalmi 77, 3)

 • Duša moja èeka Gospodina više no zoru straža noæna; više no zoru straža noæna (Psalmi 130, 6)

 • Isto onako kako je Mojsije molio Gospodina i s neba siðe oganj i sažga žrtvu, tako je i Salomon molio te je oganj sišao i sagorio žrtve. (Druga knjiga o Makabejcima 2, 10)

 • Židovi su velièali Gospodina koji je èudesno proslavio svoje Sveto mjesto. A Hram, trenutak prije pun straha i nemira, sada, kad se oèitovao Svevladar Gospodin, prelijevao se radošæu i veseljem. (Druga knjiga o Makabejcima 3, 30)

 • Nadasve vrijedna udivljenja i dostojna svijetle uspomene bijaše majka, koja je u jednom jedinom danu gledala smrt svojih sedam sinova: veledušno je to podnijela zato što se ufala u Gospodina. (Druga knjiga o Makabejcima 7, 20)

 • Tako je i ovaj preminuo a da se nije okaljao, pun pouzdanja u Gospodina. (Druga knjiga o Makabejcima 7, 40)

 • Molili su Gospodina da pogleda narod od svih potlaèen, da se smiluje Hramu koji oskvrnuše bezbožni ljudi; (Druga knjiga o Makabejcima 8, 2)

 • Pokupiše još neprijateljsko oružje i poskidaše plijen, a onda svetkovahu subotu, obilno hvaleæi i slaveæi Gospodina koji ih je tog dana izbavio i opet im poèeo iskazivati svoju milost. (Druga knjiga o Makabejcima 8, 27)

 • Kad su sve to izvršili, pali su nièice i stali moliti Gospodina da više nikada ne dopusti da padnu u takve nevolje, nego, ako kad i sagriješe, neka ih primjerno kazni, ali neka ih ne predaje bogohulnim i divljim narodima. (Druga knjiga o Makabejcima 10, 4)


“E’ na dor que o amor se torna mais forte.” São Padre Pio de Pietrelcina