14. svjestan da æu brzo napustiti svoj šator, kako mi i Gospodin naš Isus Krist oèitova.
“Agradeça sempre ao Pai eterno por sua infinita misericórdia”. São Padre Pio de Pietrelcina