15. Posadit æu ih u zemlju njihovu i nikad se više neæe išèupati iz zemlje koju im dadoh" - veli Jahve, Bog tvoj.

“Seja perseverante nas orações e nas santas leituras.” São Padre Pio de Pietrelcina