14. Okrenut æu sudbinu naroda moga Izraela: obnovit æe gradove srušene i živjeti u njima, saditi vinograde i vino im piti, zasaditi vrtove i jesti njihov rod.

“Peçamos a São José o dom da perseverança até o final”. São Padre Pio de Pietrelcina